Mem och Zin

Zin , känner du inte igen mig? Jag är Mem, jag liknar en falk, som man bär på knutna handen, med blödande klor, röda som vinet, med gul kräva och gyllene skrud. Jag är varken turk, arab eller pers, men väl en kurd med en kropp av stål, hårt huvud och ett sårat hjärta!

Ararat Semsuri

Gud kan vara vid din sida

”En natt hade en man en dröm. Han drömde att
han gick längs en strand tillsammans med Gud.
På himlen trädde plötsligt händelser från hans liv fram.
Han märkte att vid varje period i livet fanns
spår i sanden av två par fötter:
Det ena spåret var hans, det andra var Guds.

När den sista delen av hans liv framträdde,
såg han tillbaka på fotspåren i sanden. Då såg han
att många gånger under sin levnads vandring fanns
det bara ett par fotspår. Han märkte också att
detta inträffade under hans mest ensamma
och svåra perioder av sitt liv.

Han frågade Gud om detta, “Herre, du sa att du
aldrig skulle överge mig utan gå vid min sida hela vägen.
Men under de allra svåraste tiderna i mitt liv
har det funnits bara ett par fotspår. Jag kan inte förstå,
att du lämnade mig när jag behövde dig mest.”

Herren svarade: Jag skulle aldrig lämna dig under
tider av prövningar och lidande.
När du såg bara ett par fotspår – då bar jag dig”

Okänd

Kärlek?

Att visa kärlek mot något kallas att älska. Man kan också älska sitt land genom att uppvisa kärlekshandlingar i olika former.

Jag googlade kärlek: ”Kärlek är en känsla som präglas av en stark ömhet och tillgivenhet. Kärleken kan vara riktad mot abstrakta ting som konst eller en nation, mot mer allmänna konkreta ting som naturen, Kyrkan eller till mer specifika konkreta objekt som ens hem, ens husdjur eller en nära medmänniska, inklusive den egna personen. Kärlek i dess olika varianter är ett ofta återkommande tema inom litteratur, film och sång. Kärlek kännetecknas av en vilja att ge villkorslöst till någon eller något, det vill säga att bete sig altruistiskt. Ett exempel är föräldrars kärlek mot sina barn, se också agape. Ett annat är den känsla som två människor känner för varandra som innehåller en både fysisk och psykisk attraktion.

Kärleken kan också bestå av en biologisk attraktionskraft av sensuell eller sexuell natur. I det senare fallet kan känslan vara mer allmän, så kallad romantisk kärlek, eller mer konkret åtrå, också benämnt libido.

Kärlek till den egna personen – narcissism – kan av omgivningen ses som något negativt, där egenkärleken kan ta sig uttryck i handlingar som ökar det egna välståndet eller välmåendet på andras bekostnad. Det finns även en mildare form av egenkärlek där personen unnar sig en del av det goda i livet, utan att brista i respekt eller empati inför medmänniskorna. Sådan egenkärlek är kopplad till en god självkänsla, vilket i sin tur är viktigt för att kunna visa kärlek – att ge ovillkorligt.

Förälskelse kallas den intensiva inledningsperioden av ett kärleksförhållande. Att bära kärlek eller förälskelse som inte är besvarad av motparten kallas olycklig kärlek.

Att visa kärlek mot någon kallas att älska. Man kan också älska sitt land genom att uppvisa kärlekshandlingar i olika former.”

Nu när ni vet vad kärlek är kan ni visa det för ert land, par, natur, djur, familj…för vi behöver ge och ta kärlek för att må bättre i våra själar.

Enighet är vägen till befrielse

Från en vän:
”Vi har inte lagt beslag på någons mark, förbjudit någons språk, bränt eller fördrivit någon från deras by. Vi vill bara leva ett värdigt och fritt liv i vårt eget hemland. Ifall detta är vad ni anser vara vårt brott; vi är beredda att betala priset och vinna vår frihet. Detta land tillhör detta folk. Detta folk ska leva i frihet med sitt språk och sin kultur här. De som försöker att förhindra detta begår brott. Det heter fascism, rasism, ockupation, assimilation. […] Vi kommer att fortsätta göra motstånd mot detta. Det finns inga andra vägar och alternativ för oss. Historien har ännu en gång bevittnat en kurdisk massaker på dessa berg.  36 kurdiska ungdomar och barn har mördats på dessa berg. […] Den här sorgen är allas vår sorg. […] Enhet och solidaritet är den enda vägen till befrielse. Förbund är den enda vägen till befrielse. Jag beklagar hela vårt folks sorg. Må de vila i frid.”

Kurder bör ej hjälpa palestinier

Palestinier kan inte stava till kurd och inte till Kurdistan heller för den delen. Kurder däremot är väldigt duktiga på att vara ciceroner och lärare åt andra när deras egna barn är vilsna och är analfabeter. Hela den kurdiska historien är mitt bevis och mitt vittne. Vi måste ta lärdom av det. Befria oss, frigöra oss från fångenskapen nu. Befria våra kurdiska systrar och bröder måste vi göra. Vi kan vara muslimer om vi så önskar men vi måste vara kurdiska muslimer i såna fall. Vi får ej glömma våra rötter för det är de som håller oss stadiga på benen. Den dagen vi kapar av våra rötter och försöker stå upp med hjälp av annans rötter kommer  vi riskera att falla ihop när vi minst anar det. Vi måste då bygga ett stadigt fotfäste åt oss själva först. Och vart vi än kommer ska vi inte glömma vad vi har gått igenom.

Att separera PKK från kurdfrågan strider mot demokratiska fundament

1xSvenska politiker har under senare tid stigmatiserat PKK-sympatiserande kurder. Tidigare har riksdagsledamot Carina Hägg (S), senare har både Fredrik Reinfeldt (M) och Stefan Lövfen (S) gått så långt att de vill separera frågor som drivs av PKK, ett politiskt parti som i det senaste valet fick drygt sex miljoner röster genom HDP, dess politiska gren.

Jag är svensk. Och kurd. Mitt ursprung finns i Kurdistan där jag levde mina 15 första år. Det har präglat mig som människa, och även om jag lever i Sverige har jag också en historia som jag vägrar glömma: i Turkiet tvingades jag säga att jag är turk, prata turkiska och glömma min kurdiska identitet, jag blev slagen av lärarna om jag pratade kurdiska.

Turkiet som stat har grundats genom våld. Skapandet av turkiska republiken bottnar i folkmord på miljoner armenier, kaldéer, syrianer, kurder, assyrier och deporteringen av lika många miljoner greker, kurder och andra kristna minoriteter. Allt för att skapa en så homogen enhetsstat som möjligt, en strävan som fortfarande pågår. Det framgår klart och tydligt av Turkiets grundlag – vilken för övrigt kopierades av Mussolinis fascistiska Italien på 1920-talet – där du enligt paragraf 301 förolämpar landet och begår ett brott genom att säga ”jag är kurd.” Straffet, som längst, kan bli livstidsfängelse.
 
Det är detta land kurdiska folket kämpar emot

Vad PKK strävar efter sedan dess första år är framför allt: mänskliga fri- och rättigheter för kurder i enlighet med FN:s deklarationen och mänskliga fri och rättigheter. PKK har vid minst 11 tillfällen ensidigt utlyst vapenvila och erbjudit sig till förhandlingsbordet. Turkiet har gjort det noll gånger. Förklaringen är att det i turkarnas ögon inte existerar några kurder och följaktligen inte finns någon motpart att förhandla med. Landet har istället valt att mörda miljoner kurder sedan 1923 då turkiska republiken bildades. Se Sheyh Said-upproret 1925, Ararat-upproret 1927-30, Dersim-upproret 1937-38, Adnan Menderes (Turkiets premiärminister på 50-talet) avrättning, militärkupperna på 1960,1970- och 1980-talet.

Kurdernas försök att med fredliga medel tillkännages grundläggande minoritetsfolksrättigheter har bemötts med våld, arresteringar, tortyr och deporteringar. PKK blev ett svar på denna grymhet och bildades som ett politiskt parti 1978. Emellertid förbjöds och förföljdes PKK:s politiker vilket 1984 resulterade i en väpnad kamp. PKK är sålunda ett resultat av de förfärliga metoder som implementeras och experimenteras på kurder under nästan ett sekel. PKK personifierar frihetskampen för miljoner kurder idag.

Det finns idag inga andra legitima kurdiska organisationer som kan föra kurdernas talan i Turkiet. Den dagen PKK lägger ner sina vapen kommer vi gå tillbaka till 1923. Morden, tortyren, arresteringarna och deporteringarna kommer att fortgå och tillta eftersom Turkiet aldrig frivilligt kommer att erkänna kurderna som ett folk, kurdiska som ett språk och erbjuda kurder deras mänskliga och demokratiska rättigheter.

Jag vill också påminna om att det inte fanns någon kurdfråga fram till PKK:s bildande. PKK skapade kurdfrågan. Dessförinnan hade tyrannerna som då styrde Turkiet gjort ett så förträffligt jobb att så gott som samtliga kurder såg det som uteslutet att vara något annat än just turk. 

Det som avgör vad som är terrorism och vem som är terrorist är beroende av den politiska dagordningen men långt ifrån sanningen. Nelson Mandela stämplades som terrorist eftersom det passade dåtidens agenda, Gandhi var enligt engelsmännen terrorist en gång i tiden. Även amerikaner ansågs vara terrorister i engelsmännens ögon under frihetskriget på 1700-talet. 

Det stämmer att alla kurder inte står bakom PKK. Såvitt jag känner till står inte heller alla svenskar bakom socialdemokraterna, cirka 30 procent i senaste valet. Även om samtliga 50 miljoner kurder inte delar PKK:s åsikter på varje punkt, så förenas vi i vår strävan efter mänskliga och demokratiska rättigheter med allt vad det innebär i vårt eget fosterland – Kurdistan. Vilket parti vi väljer att rösta på ska inte svenska politiker eller någon annan bestämma. Vi ska få bestämma det själva. Visst var fria val fundamentet i demokratin?

 

Specifikation till visste-du

Jag vill föst och främst säga att jag tror på att varje människa bör respekteras oavsett ras, hudfärg, kön, språk, religion och att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.

Jag vill också mena att om jag hade skrivit dessa visste-du punkterna nere i Turkiet så hade jag med, stor sannolikhet, skakat galler vid det här laget. Å andra sidan kan jag anklagas för rasism här i Sverige. För mig totalt oförståeligt. Att lägga fram sanning om Turkiet är en skyldighet av min solidaritet och lojalitet gentemot mina landsmän som svälter ihjäl sig i turkiska fängelser för ”min” skull..i den här sekunden, i det här ögonblicket då sanningen döljs i djupa brunnar med solida lock på. Det minsta jag kan göra som enskild individ nu är att blottlägga lögnerna. Emellertid är sanning en känslig företeelse i Turkiet. Då sanning gör ont, mycket ont och i dagens Turkland är det ont om av den varan. Sålunda rör man upp känslor och man blir anklagad för rasism när man påtalar om något som turkiska staten med alla medel försökt dölja.  Jag tror inte att någon amerikan skulle uppfatta det som en förolämpning ifall jag nämnde att Barack Obama har afrikanskt ursprung. Varför gör turkar/turkovänner det när det handlar om Turkiets språk, religion, ledare, historia, geografi, topografi, lingvistik, etymologi? Därför att osanningshalten om Turkiet som enhetsstat är så hög att Turklandet badar och drunknar i sina egna lögner snart och när någon häller i lite sanning i deras badvatten uppstår det risk för förgiftning. Så illa är det.

Vad jag har försökt lägga fram här är, för många, dolda sanningar. Jag hade egentligen kunnat fortsätta med visste-du punkterna i all evighet då Turkiets historia döljer ofattbara och förfärliga sanningar. Då Turkiet existerar genom andras desintegration, då Turkiet lever och andas genom andras blod, svett och tårar. Inte minst då Turkiet inte har för avsikt att försonas med sitt förflutna och fullföljer arvet från en svunnen tid då människor var jägare och samlare, det rudimentära stadiet.

Det här händer däremot här och nu, år 2012, det händer i det här ögonblicket. Det går inte att jämföra med stamvandringar/erövringar under Europas för-och under medeltid. Inte jämföra med neandertalarnas tarvliga avsikter till att kväsa homo sapiens sapiens för 60 tusen år sen, inte jämföra med homo erectus ansträngning till att stå upp för 1,8 miljoner år sen, inte jämföra med Lucys kvalificering till att traska fram genom tätt etiopisk skog, inte jämföra med dinosauriernas desperata försök att komma undan naturkatastrofer/meteoritnedslag under Krita perioden för 65-respektive under Jura perioden för 145 miljoner år sen.  Det finns inga stundande meteoritnedslag, inga naturkatastrofer av den omfattningen och ingen risk till svält.

Vi har kommit ifrån det där nu. Vi har överlevt det där. Det är dags att ta del av civilisationens logiska följder, göra upp med sin historia och nutid, blidka, gottgöra och skapa fred. Be om ursäkt. Det är dags att acceptera att det finns annan än jaget, erkänna och acceptera dennes beskaffenhet och därigenom få till lugn, ro och harmoni i vår värld. Tillsammans. Människor emellan. Djurstadiet har vi stampat förbi för länge länge sedan.

 

Det här visste du inte om Turkiet

Härnedan följer sju punkter som jag tycker är viktigt att lyfta fram om Turkiet eftersom jag förmodar att vissa av mina läsare inte har en aning om det.

-Visste du om att tusentals kurdiska barn väntar, i den här sekunden/i det här ögonblicket, på att deras mamma och pappa ska komma hem från turkiska fängelser- att deras brott är att de är kurder?

-Visste du om att turkarna samlade kurder, med order från Ataturk under Dersim upproret, i moskéer, staplade buskar och dylikt runt moskéerna, tände sedan eld på så att det uppstod rök och människorna inne i moskéerna dog av röken- att denna metod gav Hitler till att gasa ihjäl judarna ett par år senare?

-Visste du om att araberna importerade turkar från Centralasien som slavsoldater och tjänare f.o.m. 6-700-talet e.Kr. framtill ca 1100-talet e.Kr.?

-Visste du om att Ataturks kärlek till Europa var så storartad liksom hans mindre värdes-komplex till Osmanska riket (turkarna) att han ändrade och skapade ett så europeisk (konstgjord) turkiska som möjligt att idag kan man knappt förstå något ut en bok på turkiska från så sent som 1930-talet?

-Visste du om att ingen av Turkiets s.k. två tidigare stora ledare samt nuvarande premiärminister är turk? Sultan Suleyman var från Grekland, Ataturk var från Makedonien och född i kurdiska Meleti och Erdogan är en invandrare från Georgien/Kaukasien.

-Visste du om att samtliga turkiska sultaner hade fler än en fru och därmed många barn med olika fruar- att när någon av dessa barn skulle ta över tronen sedan, dödade, antingen han själv eller dennes mor alla andra bröder/halvbröder för att komma till makten.

-Visste du om att Turkiets mest kända moské är en före detta bysantinsk kyrka och samtliga andra moskéer som har byggts av turkarna är kopior av den?

 

Kurder borde ha bättre krav

Drygt 10 000 politiska kurdiska fångar hungerstrejkar sedan 58 dagar i turkiska fängelser. Jag anser att deras krav är alltför harmlösa och tandlösa. Om kurdiska  politiska fångarna ändå skulle hungerstrejka på detta vis varför hade de inte bättre krav från början? Om man ändå ska dö för dem. Jag menar vad skulle det göra för skillnad även om dessa krav tillgodosågs?

§-De hungerstrejkar för att få försvara sig på sitt eget modersmål kurdiska.-Det skulle betyda att att de erkänner att de har begått brott, att åtalspunkterna är sanningsenliga fast det är bara orättvist att försvara sig på turkiska väl i domstolarna! Detta är förstås absurd. För de har inte begått något brott och dessa domstolar är i princip inkvisitionsdomstolar och därmed inte är legitima.

§-De hungerstrejkande kräver också att kurdiska folkledaren Öcalans restriktioner hävs.-Det skulle också betyda att de erkänner att Öcalan har begått folkmordsbrott, att det är åtalsenligt att Öcalan sitter kvar i fängelse. Det är också lika absurd. För han har inte begått någon folkmord.
Utifrån det borde deras krav ha varit att ogilla samtliga åtal, att inte erkänna dessa inkvisitionsdomstolar och att de ska avskaffas samt att frige Öcalan helt och hållet. Det tycker jag är värt att dö för.
 

Kan vi låta svenska språket gå förlorad?

Språket förändras hela tiden och vi lever i ett globaliserat samhälle där främst engelskan påverkar vår vardag. Vad kommer att hända med svenskan?

Det är riktigt att språket både förändras och förnyas och att det alltid har gjort det är också lika påtagligt. Ända sedan den första sumeriska kilskriften och de egyptiska hieroglyferna har språket genomgått kolossala förvandlingar under historiens gång intill våra dagar. Men med tiden, tack vare en mängd uppfinningar inom olika områden, blev det lättare för människorna att både färdas och kommunicera med varandra och behovet av ett lingua franca växte fram.

I Sverige, gjorde latinet entré som det första internationella språket, genom kristendomen från ca 1000-talet och framåt. Kristendomen förde också med sig massvis med nya ord från latinska och grekiska på samma gång och det hade stor påverkan på fornsvenskan. Därefter var det, från 1200-talet, tyskans tur i takt med Hansa Förbundets framgångar inom handel. Åtskilliga tyska ord samt tyska prefix och suffix upptogs. Trots att tyskans inflytande avtog framåt 1600-talet var inte svenska språkets omvandling över, eftersom franskan hade tagit över stafetten. Idag är det engelskan som har tagit över rollen som lingua franca från franskan och det beror på Storbritanniens, under 1800-och USA:s politiska, såväl som kulturella, litterära och sportsliga framgångar under 1900-talet.

Ännu ett internationellt språks tillkomst är förstås positivt för kommunikationen människor emellan men det har, samtidigt, fört med sig viss rädsla bland världens länder för att engelskan ska tränga undan och ta över det nationella språket. Sverige sällar sig till dessa länder. Med all rätt.

Därför att även om det nya tillvägagångssättet, när det gäller informationsutbytet över nationsgränserna, utan att själv behöva färdas genom tid och rum är naturligtvis affirmativt, ska vi inte glömma vilka bekymmer språkinflytandet skapade, i boktryckarkonstens unga ålder. För tryckerier då böcker skulle tryckas och för människor när de var på resande fot från det ena landskapet till det andra. I och med stavningen, böjningen och uttalet av dem nya orden såg lite olika ut, blev det besvärlig för människorna att förstå varandra. Ju mer svenskan upptog nya ord från främmande språk desto snabbare förändrades språket och det blev svårt att få till en enhetlig stavning och grammatik. Detta förändrade svenska språket i den graden att svenskan t.o.m. delades upp i olika språkepoker.

Numera, i och med engelskans framfart, använder vi engelska ord och fraser i allt större utsträckning, eftersom engelska också anses vara moderiktigt. Exempelvis används ord som; interagera, kompatibel, formatera, maila, applikation, facerape, notebook, password, transparent, backlash osv. i vår vardag och listan kan göras lika lång som dödahavsrullarna. En svensk i tonåren kan därtill fälla följande mening innehållande andra utländska ord likaväl; ”Jag joinade chatten för att få en länk till en tutorial till hur man hackar hubben!”

Detta är förstås illavarslande och politikerna måste börja agera för att bevara det nationella tungomålet innan det har gått alltför långt. På blott två decennier är engelskans inflytande tillsammans med ”invandrade språk” över svenskan av enorma proportioner. Man kan i viss mån acceptera att andra språks inflytande över svenskan gjorde svenska språket till vad det är idag, men en sådan utveckling tog, utan tvekan, flera hundra år. Skillnaden i dagsläget är att svenskan har förändrats lika mycket på några decennier som det gjort under flera sekler tidigare. Och det är där stötestenen uppstår. Och om engelskans inflytande över det svenska språket fortlöper i samma takt kommer en akademisk svengelska träda fram inom, gissningsvis, 50 år.

Vi måste komma ihåg att svenska språket inte uppstod över en natt, utan är resultatet av civilisationens utveckling under tusentals år. Språk är också det människor associerar sig mest med, när det gäller nationell tillhörighet. Språk är en identitet, det är kultur och det är ett arv från våra förfäder. Vi måste värna om vårt arv på bästa sätt till framtida generationer, för att inte riskera att våra barnbarn hamnar i ett djup och mörkt hål kantat av rotlöshet. Detta är jag väl medveten om som kurd som berövats rätten till mitt eget modersmål. I och med det är jag också fråntagen min identitet och mitt kulturella arv. För mig är det otänkbart att våra svenska barn skall läsa Pippi Långstrump, Nils Holgersson eller Karlsson på taket på svengelska!

Äldre Västgötalagen, Gustav Vasas Bibel, Olof Dalins, Then Swänska Argus, och inte minst August Strindbergs Röda Rummet var milstolpar i svensk språkhistoria och banade samtidigt väg för hur svenskan skall stavas och skrivas. Det behövs en ny ” ”Gustav Vasa Bibel.”

Det som måste göras idag är att politikerna tar sitt ansvar och stiftar nya lagar enbart med syftet att skydda svenskan gentemot andra språk. T.ex. kan engelska undervisningen bli obligatorisk först från årskurs sex istället för årskurs ett som det är idag, att mer svenska filmer/serier visas i TV, att viss procent av amerikanska filmer dubbas till svenska samt låta svenska affärsmän tala via tolk när de är på affärsresa utomlands osv.

Oavsett vilka metoder man väljer för att förhindra den negativa språkutvecklingen, är det dags att agera. Ty den engelska språkstormen som sköljer över land och rike i jakt på nya erövringar låter sig inte bedarras i första taget. Kraften den besitter är oerhörd häpnadsväckande och då måste den angripas med kopiösa motåtgärder. Vi måste därför börja agera redan nu, för frågan är inte om utan när.