Vemod

imagesÖmsom önskar jag ordning och reda,
Ömsom önskar jag total oreda,
Lugn, harmoni och närhet ena stunden,
Ensamhet, distans och bortglömd i nästa.

Somliga saknar sällskap och gemenskap,
Andra tomhet och övergivenhet.
Vad man vill och vad man kan ge,
Oberoende av omvärlden.

Man kan se mig, jag är lätt och svår.
Jag dansar med vargar och på rosor.
Det reflekteras i andras ögon och själ,
Tidvis i deras hjärta och i mitt.

Jag är en trött själ utan synnerliga tecken,
Jag är orubblig med kraftfulla beteckningar.
Jag ger mig inte liksom dig,
Man kan inte ta mig liksom jag dig.

Vad är andemeningen i våra rörelser?
Vad det än lovas tas det inte.
Hur det än fullgörs godtas det inte,
Vilka betingelser i ett virrvarr av sinnen anläggs våra avsikter på?

Jag ger mig, du tar mig.
Men vad du än erbjuder.

Vill jag ha något annat, det tredje.

Du håller mig.
Men jag tittar inte på dig.

Bara på mig,
i dina ögon.

Aryan Semsuri