Sveriges Radio är partisk

sdNej, SR:s klena begåvning gentemot Soran Ismail skall inte smyga förbi oss hur som helst. Om övriga samhället inte inser allvaret i det här så ska det inte ses som en förevändning för det. Ty jag anser att detta beslut ger grova och snäva signaler till samhället i sin helhet. Det ger signaler om tolerans och acceptans gentemot ett rasistiskt parti vars mål är att deportera samtliga icke etniska svenskar. Ska vi acceptera SR:s hållning och ska vi bara se igenom fingrarna nu? Det anser inte jag. För SR:s beslut strider både mot den allmänna moralen och inte minst mot Sveriges grundlag. 

Följande är ur Sveriges grundlag. 

Ur Tryckfrihetsförordningen: 

1 § Med tryckfrihet förstås varje svensk medborgares rätt att, utan några av myndighet eller annat allmänt organ i förväg lagda hinder, utgiva skrifter, att sedermera endast inför laglig domstol kunna tilltalas för deras innehåll, och att icke i annat fall kunna straffas därför, än om detta innehåll strider mot tydlig lag, given att bevara allmänt lugn, utan att återhålla allmän upplysning.

Ur Yttrandefrihetsgrundlagen:

2 § Alla svenskar har rätt att uttrycka sina åsikter, tankar, känslor i radio, tv, videogram, ljudupptagningar eller andra sorters upptagningar.
Ingen myndighet kan kräva att något som skall framföras i radio, tv eller annan sorts upptagning först måste granskas av en myndighet eller något annat allmänt organ. Undantaget är biofilmer som ska visas för barn under 15 år.

Dessa lagar omfattar samtliga etermedier, public service skall icke undantagas. Dessutom vad är att vara opartiskt egentligen? 

Exempel: 

-En journalist kommer framtill att Zlatan är en av världens bästa fotbollsspelare…opartisk ingen får sparken. 
-En programledare kommer framtill att Iran är teokrati och yttrandefriheten är så gott som noll…opartiskt ingen får sparken. 
-SVT:s USA korrespondent Per Moberg rapporterar om USA som det förlovade landet, med god yttrandefrihet och demokrati..opartisk ingen får sparken. 
-En journalist (anonym) på SR menar att SD är nazistiska och främlingsfientliga, att de är ett hot mot samhället och bör motarbetas…”partisk” han får sparken! Helt sanslöst speciellt nu när det går en våg av främlingsfientlighet över Europa (se Schweiz senast). 

SR bör därför omdefiniera partiskhet och opartiskhet, att rapportera om något/on oberoende av slutsats bör i sig vara opartisk. Positiv eller negativt ska inte ha någon betydelse. Man kan inte vara så uddlös och så pass slät i sin nyhetsrapportering och påstå sen att kalla SD för rasister är att vara partisk. Hur mycket ”opartiskhet” ska vi tolerera här i Sverige då?