Dela Turkiet i två

På samma sätt som de som gick emot Kyrkan stämplades som kättare och korsfästes därefter en gång i tiden, brännmärks aktivister som vill frigöra sig från nationalismens fångenskap som terrorister av världens 193 nationalstater. I dagsläget är nationalstaternas gränser lika heliga som Kyrkans makt var på medeltiden och de har patent på gränser och självständighet, utan hänsyn till miljoner andra statslösa människor, likt Kyrkan hade det på himmelriket. Men idag vet vi att ingen av dessa människor var kättare, att de blev offer för inkvisitionsdomstolarna och imorgon kommer vi att veta att dagens aktivister inte var terrorister.

För tydlighetens skull kan jag tillstå att jag är världens största separatist. Min dröm om frigörelse och om ett enat Kurdistan överväldigar Iraks, Irans, Syriens och Turkiets påhittade gränser tusen gånger om.