Palestina konflikten

Skillnaden mellan den kurdiska och palestinska befrielsekampen:

1-Palestinier får stöd i princip av samtliga världens länder.
Kurder har inte något lands stöd.

2-Palestinier är ett erkänt folk med ett erkänt språk.
Kurder finns inte med på någon balk och vårt språk och folk existerar inte i lagens mening någonstans.

3-Palestinier erkänner inte Israel och palestiniers arabiska vänner har sedan Israels grundande 1948 startat tre krig (1948, 1956, 1973) för att utplåna Israel. I allmänhet är utgångspunkten ”död åt sionismen” i dessa sfärer.
Kurder har aldrig någonsin agerat för att utrota något land och eller folk. Vår befrielsekamp handlar om vår egen frihet och vårt eget lands frigörelse.

4-Palestinier krigar sällan (under senaste decennierna) mot själva israeliska militären. De skickar, av Iran levererade raketer) rakt in i det israeliska civila samhället. 
Kurdiska befrielserörelser krigar och har krigat direkt mot ockupationsmakternas beväpnade styrkor.

5-Israel är beredd att erkänna Palestina och det finns cirka 170 resolutioner om Palestina i FN:s säkerhetsråd.
Inget land har framtill någon vecka sen öppet visat sitt stöd för Kurdistans självständighet och antalet FN- resolutioner om Kurdistan är noll.

6-Israel-Palestina konflikten pryder jämt första sidorna i varenda tidning världen över när palestinier dör eller Palestina utsätts för attacker. 
Kurder kan masslaktas i massantal och i bästa fall kan vi se en notis om det i tidningarna.

7-Palestinier har otaliga radio och TV kanaler liksom tidningar som ostört får verka. 
Kurdiska tidningar, TV-och radiokanaler är förbjudna och de stängs ner även i Europa.

 
 8-Eftersom vi inte existerar i lagens mening är vårt stöd lika osynlig och icke legitim som oss själva. Vi måste med andra ord mäkta med att bli erkända som folk först för att vårt stöd till palestinier ska ha någon verkan. Minns att ”ett osynligt folks stöd är lika osynlig som denne själv.” Ingen bryr sig om kurdiskt stöd i nuläget.

Varför jag skriver det här? Jag är naturligtvis för frihet för samtliga medborgare och etniciteters egen rätt att bestämma över sitt eget öde liksom vi kurder och därmed är jag absolut inte emot något palestinsk land eller palestiniernas frihetskamp. Jag skriver detta för att klargöra skillnaderna och ingenting annat.

Enögd media skapar orättvis världsbild

belgienJag anser att vi lever i en felaktig informationsbubbla i Europa/Väst och vill härmed ge fyra exempel som sönderdelar de allmänna uppfattningarna. Du får garanterad ett nytt perspektiv. Det är lite off-topic och det är just det som är meningen med detta inlägg.

1-Förintelsen: Vi pumpas med information i media om Hitlers massaker på judar och om den historiska förintelsen av en viss etnicitet vi aldrig har skådat tidigare..stämmer detta verkligen?

*Européer har alltid varit duktiga på förintelser men det finns värre. Mellan 1895 och 1908 dödade Belgien mellan 12-15 miljoner kongoleser, vilket var mer än halva Kongos befolkning. De skar av händer av människor som protesterade mot slavarbetet. De mördades inte genom förgiftning iofs å andra sidan var det planlagt och avsiktligt. Men är det metoden som avgör vad som är värst eller tidsåtgången? Eller är det uppsåten? Det här avslutades enbart 31 år före förintelsens början. Som exempel kan jag uppge att det i svensk lag avgör två saker som ligger till grund för vad som är mord eller vållande till annans död. Berått mod oavsett tillhygge är lika med mord eller vållande till annans död vilket är oavsiktligt- till exempel dödsfall i en bilolycka. I Belgiens fall var det avsiktligt, uppsåtligt och planlagt vilket gör det till ett värre folkmord än Tysklands. Hur många har läst om det och varför är det tyst om det? (Maktbalansen i världen)

*Vi har dessutom USA som förföljde indianer och var nära att utrota dem under hela 1800-talet tills det återstod cirka 10 % av indianerna. Det finns inte några exakta siffror men det rör sig om cirka 20-25 miljoner indianer vilket gör det till värsta folkmordet i mänsklighetens historia, också detta är det tyst om. Dagens verklighet/historia diktas av militärmakter vilket skapar ideologiska historiebeskrivningar än existentiell historiebeskrivningar och därmed påverkar det i sin medierapporteringarna som vi idag influeras av. Det här bör vi vara uppmärksamma på.

2- Karl Von Linne och Charles Darwin: Var dessa enbart botaniker respektive biolog/zoolog? Linne pryder hundra lappen för sina insatser, ärofullt kan det tyckas. Men lade han inte grunden för rasismen tillsammans med Darwin när han kategoriserade människor i gul, svart och brun osv. och Darwin genom sin evolutionsteori om den starkes rätt att demolera den svage för sin egen överlevnad? Att européer rättfärdigade sina kolonier och folkmord genom dessa kategoriseringar och ide bakgrunder?
Dessa herrar lade med andra ord grunden till rasismen, nazismen, fascismen och nationalismen som i sin tur skapade en plattform till de efterföljande krigen som än idag pågår? Borde inte de vara bannlysta istället för att äras?

3-Vad är det första man tänker på när ni hör Alexander den store och Napoleon Buonaparte? Historiska hjältar som återfinns i varenda skolbok? Var de verkligen hjältar eller hade de storhetsvansinne? Om jag börjar med Alexander som tågade igenom Mindre Asien och vidare mot Mellanöstern cirka år 300 f.Kr. med flera hundra tusen man för att erövra världen så framstår det som sjukligt maktbegär. Om ni tänker er in i den tiden och hur så pass många soldater drar igenom byar och samhällen och hur dessa plundrar och ödelägger det som kommer i deras väg, hur de måste ha tillskansat sig livsmedel från bönderna för sin egen överlevnad och säkerligen våldtog kvinnor på sin väg så är det vanvettigt. Bönderna måste ha blivit av med sin livsmedel, deras hus måste ha förstört och de som gjorde motstånd dödades av den stora armen…! Jag ger få exempel för att texten inte ska bli alldeles för långt och hoppas att ni själva tänker ut resten.

Och Napoleon då, vilken hjälte! Han var orsaken till sju stora krig under hela hans tid som regent. Han marscherade mot Ryssland med 300 000 franska soldater och kom tillbaka med 20 000 av dem. Han var orsaken till ett första europeiskt krig redan då (även om det inte benämns så). Hundratusentals människor runt om i Europa dog i krig, i svält och sjukdomar orsakad av Napoleons krig. Fattigdomen bredde ut sig liksom svälten och sjukdomarna. Han var Europas ”första” Hitler eftersom han planerade att erövra hela Europa och skapa ett stort franskt rike. Han hade säkerligen använt kemiska och biologiska vapen och all krigsutrusning Hitler brukade sig av om han också hade tillgång till dem. Men lyckligtvis var inte industrin lika utvecklad då. Det sägs att Napoleon lade grunden för den moderna krigsindustrin och jag kan instämma men hur genialt var det egentligen? Idag läggs årligen 1,7 miljoner dollar på försvarsindustrin, på att förinta oss själva.

Det här var endast två exempel på historiska personer vi upphöjer till skyarna MEN varför berömmer vi dessa personer? Varför tycker vi att det är hjältemodigt att starta krig och vilja erövra land och rike på bekostnad av mord, sjukdomar, svält och annat elände? Varför uppfattar eller beskriver vi inte dessa personer som till exempel schizofrena, sjuka, onormala, våldsbenägna istället?

4-Terrorism: Européer (återkoppling-2) formade rasismen, fascismen och nazismen. Europa/Väst har koloniserat större delen av världen, de exploaterar tredje världens naturresurser och arbetskraft. Europa/Väst har orsakat tiotals statskupper via proxy-krig och proxy-konflikter. Européer startade första världskriget och andra världskriget och var orsaken till cirka 80 000 000 människors död. Europa/Väst mördade 3 000 000 miljoner vietnameser och 2 000 000 koreaner. Européer är än idag orsaken till samtliga konflikter i Mellanöstern och Afrika eftersom de delade upp territorier vid ett bord med penna och linjal utan att ta hänsyn till lokalbefolkningens tro, etnicitet och språk.

Om man jämför de organisationer som är stämplade som terrorister av Europa och vilkas konsekvenser jämförs med vad Europa och Väst har vållat så framstår det som harmlöst? Vilka är terrorister egentligen?

Fakta skall icke politiseras liksom historia.