Vad är IS och vad vill de?

franska-revolutionen-giljotin-kungen

”Människan är född fri, men överallt är han i kedjor” (Rousseaus).

De flesta människor på denna jord med ett samvete och förnuftsenligt tänkande föraktar och oroar sig över Islamiska Statens (IS) framgångar liksom för deras brutalitet. Allmänheten i Sverige är lika förbryllad över IS framgångar i Mellanöstern liksom över SD:s här på hemmaplan. Men det är få som förstår eller vill förstå varför SD är så framgångsrik liksom IS är. Jag ska härnedan försöka ge svar på det. Det gör jag för att jag anser att vi, inte behöver acceptera naturligtvis, men eftersom den ändå är en verklighet ska förstå fenomenet. Så vilka är IS och vad vill de uppnå?

IS som hette ISIS (Islamiska Staten i Irak och Syrien) och mycket annat knepigt innan de bestämde sig för två bokstäver, bildades 2004 – det var året efter USA:s invasion av Irak. IS grundades med andra ord som en reaktion på USA:s invasion och målet var att kasta ut ockupationsmakten ur Irak. IS har under åren gått från att vara en smärre organisation till att bli världens farligaste och rikaste terrorgrupp vars form liknar mer en stat än en terrororganisation. Det beror på att de under åren kontinuerlig har gått ihop med andra al-Qaida sympatiserande grupper i både Syrien och i Irak. Därtill fick de finansiellt stöd av Gulf staterna i början och senare av både Turkiet, USA, Israel och Saudiarabien. Ledaren var Abu Mus’ab al-Zarqawi men han dödades av ett amerikansk flygrädd år 2006. Gruppen blev svagare men återhämtade sig efter 2009 då Abu Bakr al-Baghdadi som skulle komma att bli den nya ledaren släpptes från ökända Abu Ghraib fängelset i Irak. Det påstås att Baghdadi fick utbildning av amerikanerna under sin tid i fängelset innan han släpptes ut.

Även om IS får subventioner utifrån finansierar den sig själv också genom att konfiskera egendomar från befolkningen i de erövrade områdena samt genom att råna, stjäla, genom beskattning och genom att bedriva olaglig försäljning av olja, bl. a. till Turkiet. De tog också över en halv miljard dollar som låg i Mosuls centralbank vilket har gjort IS till världens rikaste terrororganisation.

IS militära styrka är jämförbar med flera mindre länders. De förfogar över ett 30 tal pansarvagnar, åtskilliga artilleri kanoner, luftvärnsrobotar, bepansrade fordon, olika fabrikat och modeller av helautomatiska vapen, ryska tillverkade scud-missiler har de visat upp samt mycket annat krigsmaterial. Det enda de saknar för att uppfylla en nationalstats försvarsarsenal för tillfället är stridsflyget. Vilket för övrigt bara är en tidsfråga för IS att förfoga över. Vad gäller antalet stridande finns det inte några exakta siffror men uppskattningsvis uppgår siffran till mellan 20-30 tusen beväpnade män.

Man kan välja att se gruppen som en effekt av USA:s invasion av Irak men man kan också, om man har historiska glasögon på sig, se den som en naturlig avkastning av historiska fadäser vilka begicks i spåren av första världskriget. Storbritannien hade då demolerat Osmanska arméer på sin väg från Nordafrika mot nuvarande Turkiets södra gräns mot Syrien och övertog varenda besittning i Mellanöstern från osmanerna. Så när Storbritannien och Frankrike, som senare blev segrarmakterna efter det stora kriget, planerade MÖ:s framtid var de väldigt måna om att bejaka sina politiska och ekonomiska intressen runt om i världen (USA hade inte presenterat sig som en supermakt än). Detta skulle bli möjligt på bekostnad av andra länder och nationers undergång. Såtillvida att hänsyn till varken etniska, religiösa eller språkliga skillnader inte togs i de områden som så småningom skulle styckas upp.

Britten Sykes och fransmannen Picot gjorde snart upp och ritade om MÖ:s kartan med penna och linjal mellan sig över ett bord. Araber vilka blev kvitt det Osmanska herraväldet kom att lyda under fransmän och britter istället. Kurder vars land hade delats i två år 1639 av Persiska respektive Osmanska riket delades ytterligare i fyra. Denna gång hamnade de under fyra nyfödda nationalstater, det vill säga Irak, Iran, Syrien och Turkiet. En krutdurk hade såtts och det var upplagt för krig, konflikt, krig, tortyr, deporteringar och massavrättningar i hundra år framöver och det har vi mycket väl bevittnat. Detta är anledningen till Palestina -Israel konflikten, Kurdistan-Irak/Iran/Syrien/Turkiet konflikten, IS mot världen konflikten.

Vidare upphörde islamiska kalifatet i och med Osmanska rikets sönderfall vilket blev möjligt genom kristna länders invasion och erövring av islamiska områden från, på pappret, ett muslimskt land. IS har idag på nytt utropat kalifatet och det får ses som ett slags pånyttfödelse och visionen är att upprätta en stor och stark islamisk stat byggt på sharia lagar som på forna tider. När det blir verklighet i praktiken är avsikten att sprida IS åskådning till resten av världen, ett hemskt scenario. Detta bör då i sin tur ses som ett krig mellan Islam och Kristendom, ett nytt korståg-ett modern korståg. Å andra sidan är de flesta som dödas av IS är just muslimer, häri ligger paradoxen men det kan förklaras med de olikheter muslimer sinsemellan idag har eftersom de ändå har styrts av olika dynastier vars intressen oftast föregått religion. Därtill är kaoset som uppstår en naturlig del av en revolution.

Ja det här är muslimernas revolution emot det kristna imperiet (Arabiska våren är en söndagsutflykt i jämförelse), emot de diktaturerna i de länder de styr . Man kan så klart fråga sig om metodernas karaktär och huruvida det vore befogat att halshugga, våldta och massavrätta människor på måfå för att genomföra en revolution? Jag vill minnas franska revolutionen från 1789 då franska folket halshögg aristokratin och vice versa under flera år i det som kom att påverka hela den europiska och världsåskådningen. Det är möjligt att här dra slutsatsen om muslimernas retroaktiva revolution, att de är några hundra år efter och framstår som primitiva barbarer kan man inte undgå. Men det är ingen tillfällighet eftersom osmanerna hade förbjudit boktryckarkonsten i hela 400 år i de länder som var införlivade med Osmanska riket, Levanten var en del av det.

Ett annat folk som naturligtvis led av imperialisternas maktambitioner var naturligtvis kurder som berövades rätten till självbestämmande. Kurders emancipation berör oss alla. Kurder startade ett flertal uppror på grund av Europas svek redan från 20-talet och framåt och mot Lousannefördraget vilket var en följdriktighet av Sykes och Picot avtalet. Idag ställs båda dessa grupper mot varandra. PKK: gerilla och KDP:s peshmerga mot IS rövare. Emellertid är metoderna de tillämpar skiljer de kolossalt åt. IS tillvägagångssätt är mer lik medeltida bandit gäng i tyska Teutoburgerskogarna medan PKK och KDP agerar mer utifrån de lagar och förordningar idag existerar. Halshuggningar, direkta massavrättningar, massvåldtäkter, kidnappningar, konfiskering av egendomar och rån tillhör IS metoder på vägen till målet- det är som målet helgar medlen.

IS framfart verkar var omöjlig att stoppa. Oavsett vad man tycker om de så har IS stöd från lokalbefolkningen i både Syrien och i Irak. De har också stöd av tiotusentals människor runt om i världen vilket vi bevittnat genom deras frivilliga deltagande i det krig IS utövar. För de ser IS som muslimernas räddare vilka har lytt vasallstater under de superstarka kristna länderna. De ser oförmögna Saudiarabien vars kungafamilj missbrukar landets oljeresurser till förmån för USA:s välmående. De ser Kuwait som inte har någon som helst kontroll över sin egen olja. De ser Irak vara invaderad och sönderdelat, de ser Syrien som ett hot mot Islam då landets elit är aleviter. De ser kurder som djävulsdyrkare som bör utplånas liksom judarna i Israel. De här korten spelar de med och det går hem hos den outvecklade, primitiva, religiösa, fanatiska, fundamentalistiska och extremistiska arabiska världen.

Men jag anser inte att IS ska utrotas eftersom IS inte är en sak, de består trots allt av människor. Här kan man dra paralleller med svensk kriminalvård, här har vi inga avrättningar och jag anser inte bemöta mord med mord är rätt tillvägagångssätt. Vård är vad dessa människor är i behov av. Alternativet vore att internera de och försöka rehabilitera de för anpassning till de normer samhället byggt/styrs av. För IS består av människor vars syn inte är förenligt med vår. Även om omvärlden, hypotetiskt, utplånade samtliga beväpnade IS milismän idag så skulle andra ersätta de imorgon. Det som behövs göras här är att låta historien ha sin gång emellertid är det ytterst viktigt att beskydda andra etniciteter och länder runt om IS territorium för att inte låta de bli föremål för IS invasion och massakrer. Ett av dessa länder är Kurdistan som är den enda fungerande demokratin i regionen. Det är ett land med flera etniciteter och andra religiösa tillhörigheter i ett och samma samhälle och som tillsammans lever i fred och harmoni. Därtill bör Frankrike, England och USA gå i bräschen för en korrigering av historien genom att aktivt skapa en politik baserad på praktiska lösningar. Sådana lösningar bör innehålla humanitär intervention liksom politiska, diplomatiska och ekonomiska medel. Ty ” ingen människa är en ö för sig själv; varje människa är ett stycke av fastlandet” (John Donne).

IS är en realitet idag och det som sker i nuläget redan har förändrat vår syn på världspolitiken. Och på samma sätt som franska revolutionen förändrade världens kurs omlägger IS också denna utveckling under många decennier framöver, fast åt andra hållet. IS är här för att stanna och vi bör se till att anpassa oss utifrån det för att inte bli tagna på sängen igen. Nästa gång kan räddningen vara långt borta. Så handling, inte prat.

 

Jag älskar Kurdistan

Free K

Bra eller mindre bra, jag älskar fotboll och hejar på Milan, Djurgården och Dalkurd. Jag älskar tennis och brukade kolla på Roger Federer och Anna Kournikova. Jag älskar friidrott och följde Haile Gebrselassie när han slog världsrekordet i 10 tusen meter. Jag älskar konst-ingen Picasso fantast här inte, Salvador Dali och ”Tiden” får mig att smälta likt en klocka. Jag älskar foton och Tim Flash och hans flygande djur. Jag älskar dokumentärer -arktis- Arne Weise och naturen. Jag älskar blommor snödroppen är min favorit. Jag älskar skogen-inte hela svenska skogen-, naturen, forsarna, vattenfallen, stigarna i skogen, tallarna, även om de orsaker snuva så björken. Jag älskar hjortronen, björnbären, enbären och alla andra djurbären. Jag älskar böcker- 1800-tals (realism och naturalism), jag älskar teater, bio-Top Gun- jag älskar Broadway och Cabaret-dans a la Paris. Cirkus, jonglera, magissera-magisk. Jag älskar boxning och Mike Tysons knockouter. Jag älskar Zlatans klacksparkar och sparkar. Messis fintar, Robbens rusch och Lahms leende efter en briljant pass. Kultur, runstenar, förströelse, lagom och överdrivet.

Men det finns inget utrymme för det så det får var! Det finns säkerligen miljoner kurder runt om i Europa som också har liknande fritidsintressen, som också vill syssla med något annat än politik. Något annat än att gå på demonstrationer och manifestationer. Att de också, liksom mig, vill lägga upp någon konstnärlig bild eller text på sina sociala medier istället för foton på lemlästade människor och tragiska texter om deras öden. Men vi har inte råd med det, vi kan inte försumma vårt folk, för vi har ett land under belägring. Och det landet ska vi befria! För vi älskar Kurdistan mer än allt ovanstående tillsammans. Fokus, engagemang och energi inpå varje kalori går istället till att belysa och skapa opinion kring kurdfrågan. För vi har ett mål och vi har en uppgift att uppfylla. Vi har ett samvete och vi har ett ansvar att fullborda. 

Verkligheten är annorlunda

Opinion Kurdistan skriver från Kurdistan. Följ deras arbete här.

Katjalaw

Foto: En bil med texten ”Gud ta hand om Peshmerga” på bakrutan

Jag har varit i Kurdistan i ett par dagar och redan har jag blivit överraskad på olika sätt. Flyktingarnas liv här är sämre än man tror, men det som glädjer är hur folket här bryr sig om flyktingarna. Folk här gillar dock inte att man säger flyktingar (awarakan), de vill att man ska använda ordet gästerna (miwanakan). Media är inte lika duktiga på att visa den nationella hjälpen som flyktingarna får, de skriver och visar bara den internationella hjälpen som kommer. En sak som är viktigt att veta är att Iraks regering har stoppat otroligt många löner/bidrag till vår kurdiska region. Ändå så gör folket här sitt bästa för att hjälpa till.

Som sagt så har jag ju bara varit här i ett par dagar, jag har hunnit få hjälp med en bil som jag kan använda för att…

Visa originalinlägg 200 fler ord

Svar till Tina Remius artikel

PicsArt_1411040219656_resized

Frilansjournalisten Tina Remius skriver idag i Aftonbladet om världens värsta terrorgrupper och i den listan har hon inkluderat PKK  vilket jag, med tanke på vad PKK står för, anser är tjänstefel. Av den anledningen har jag skrivit ett svar till henne och det svaret finner ni härnedan. 

”Jag är från Kurdistan och PKK sympatisör.  Jag läste din artikel i AB idag om ”Världens värsta terrorgrupper” och blev helt bedrövad. Jag blev också både ledsen och sorgsen över att en person som uppenbarligen är bildad då hon är journalist och skriver i en av Sveriges största tidning, stigmatiserar och diskriminerar ett helt folk och sprider lögner om dess sanna beskyddare PKK. Jag vet inte om det var ditt syfte men du har ingen aning om hur paralyserade kurder blir av din artikel. Vi kurder var nära att utrotas likt judarna -under andra världskriget- om inte PKK hade satt stopp för det med början på 80-talet. Turkiet tillsammans med Iran, Irak och Syrien har förtryckt och försökt att utrota kurder i snart 100 år.
Känner du inte till Saddams utrotningskampanj som kulminerade i gasattacken i Halabja? Känner du inte till Turkiets systematiska bränningar av kurdiska byar och städer? Känner du inte till Turkiets systematiska deporteringar och likvideringar av kurder? Känner du inte till kurder i Syrien som berövades rätten till ID-kort? Känner du inte till avrättningarna av kurder i Iran? Där cirka 500-600 kurder avrättas varje år på löpande band? Känner du inte till kurdiska författare, musiker, artister, poeter, dansare, MR-aktivister, politiker som likvideras/avrättas/torteras eller sätts bakom och lås och bom på livstid runt om i Kurdistan? Vad har vi för alternativ än det lilla smula försvar vi använder? Det lilla försvaret vi använder oss av för vår existens skull framstår som ett sandkorn jämfört med berget dessa ockupationsmakter använder mot oss? 
PKK är ingen ISIS som du jämför de med. PKK har aldrig avrättat eller skurit halsen av någon. Vi har varit i strid med Turkiets militära styrkor. Amerikaner stred också mot engelsmännen likt PKK gerillan gör idag när de kämpade för sina rättigheter innan de deklarerade sin oavhängighet 1776.
Din artikel är varken etisk eller sant. Det är ju lag på att det som står i tidningen ska vara sant men mer än hälften av det du har skrivit är påhitt! Kurdiska är inte lagligt i Turkiet, kurder åtnjuter inga medborgerliga rättigheter som kurder, Turkiets grundlag är mer fascistiskt än Mussolinis Italien var på 20-talet. Ta och kika i den för bekräftelse. De där avrättningarna du skriver om var inte PKK:s verk utan det var djupa staten i Turkiet som genomförde de för att smutskasta PKK och allt detta är uppdagat. Du är lite efter, nej mycket efter. En journalist bör undersöka saken på egen hand och göra det väldigt djupt innan publikation. Du låter mer som en fascist turkiskt journalist som än idag hävdar turkens överlägsenhet kontra andra människor. Men vi alla vet att turkar i Sverige och i Europa jobbar mest som vaktmästare på tyska toaletter, som städare och pizzabagare i andra europeiska länder. 

Därtill sitter Turkiet i förhandlingar med PKK och Öcalan i dagsläget, det pågår en försoningsprocess just nu. Och PKK:s ledare Abdullah Öcalan är nominerad till Alfred Nobels fredspris.  Att du i en sån tid skriver denna artikel måste ändå ses som draghjälp till fascismen fortlevnad och fortsatt förtryck av kurder. Varför skrev du inte vikten av allas lika värde och hur kurder berövas den rätten i sitt eget land när turken själv åtnjuter samtliga rättigheter i Sverige som en svensk gör fast som invandrare? Jag vill tro att du begick ett misstag och inte visste bättre. Jag hoppas att du rättar ditt fel för tänk på att en sån artikel orsakar det facto flera kurders död. Att du indirekt blir skyldig till folkmord då du spär på elden Turkiet ändå vill hålla vid liv. Lidandet förlängs med en sån artikel. 

Skriv om och skriv rätt, för mänsklighetens skull.
Väl mött
Numan Semsuri
Statsvetarstudent”