Vad är HDP och vad är kurdisk politik?

11178472_1430538863914449_1312086856_n

Eftersom det sker olika händelser och sägs olika saker som verkar lite svårbegripliga i dessa tider, eftersom vi är- av uppenbara anledningar – ett politiskt laddat folk och eftersom vi bör förstå vad som sker och varför det sker vill jag härmed precisera några punkter för att ge en överskådlig bild över vårt politiska tillstånd. Jag gör det med ett så enkelt språkbruk som möjligt.

  • Först vill jag förklara internationella politiska aspekten

1-Internationella

I dagsläget finns det 193 nationalstater (i olika former) i världen och dessa nationalstater är bundna till en massa fördrag/överenskommelser och konventioner –Barnkonventionen, APEC, EU, FN, G8, Arabförbundet, NATO, Nordiska rådet, OECD och Opec för att nämna några. Det gör att nationer blir ansvariga för det de gör och det gör att andra stater kan ställa staten i fråga inför rätta för det brott den begått. Men detta urholkas av olika staters militära kapacitet (se USA) och av staternas interna tysta överenskommelser. Eftersom så gott som varje stat har smutsigt mjöl i påsen eller har en hund begraven i sin bakgård så är utgången ”du rör inte mina inre angelägenheter och jag inte i dina.” Det är av den anledningen många stater inte fördömer eller gör något åt ett brott en stat begått mot en minoritet inom dess gränser. För om en stat lägger sig i där är risken stor att den berörda staten lägger sig i tillbaka. Se Israel-Turkiets relationer under senare år där Turkiet började anklaga Israel för våld mot palestinier och Israel kontrade med Turkiets våld mot kurder. Men om inte Turkiet hade börjat vässa med Israel så hade inte heller Israel vässat tillbaka. Där var den tysta överenskommelsen borta med andra ord. Det här gäller dock inte när eliten i varje stat drabbas av samma våld av sin regim eftersom denna elit (vi tar etniska iranier till exempel) är skyddade av de olika fördrag och konventioner vi nämnde ovan. Det är av den anledningen det blir stor uppståndelse världen över när iranier drabbas av regimens våld men det är av samma anledningar världen leker de tre apornas lek när t.ex. kurder drabbas eftersom kurder saknar en stat som kan föra deras talan i de berörda institutionernas talarstolar.

-Det här är ett system kallad för ”nationernas klubb” och är skapat för deras välbefinnande och de tar ogärna in nya medlemmar (nya stater) eftersom det urholkar det befintliga systemet och riskerar att underminera deras välbefinnande. Det är av den anledningen de inte vill ha nya självständiga stater för ju fler kockar desto sämre soppa är utgången. Än mindre ett självständigt Kurdistan mitt i Mellanöstern där hela världens ekonomiska och politiska intresse ligger. Till exempel Turkiet som ockuperar norra delen av Kurdistan är medlem i NATO och ett stöd för Kurdistans självständighet från någon NATO-medlem skulle innebära att NATO förlorar sin näst största arme-den turkiska- (sett till antalet soldater) och en viktig geopolitiskt knutpunkt som bas. Om någon ur olje- kartellen OPEC:s 12 medlemmar ger sitt stöd till ett självständigt Kurdistan skulle det innebära att OPEC tappar marknad, att det uppstår export problem och ett vakuum samt ekonomiska bakslag. Ett tredje exempel är Arabförbundet vars förakt gentemot en kurdisk stat är likvärdig med deras lika extremistiska hållning till Israel. De ser Kurdistan som ett andra Israel och motsätter sig det av historiska, kulturella, ekonomiska, politiska och inte minst av religiösa skäl. Araber startade tre krig 1948/1956/1967 mot ett redan självständigt Israel för at tillintetgöra de trots att de dessutom hade självaste USA bakom sig. De gör då allt för att motverka Kurdistan på samma sätt.

2-Nationelt

Även om Israel har uttalat sitt politiska stöd nyligen har vi sålunda inget land som stödjer vår självständighet i praktiken. Vi har heller ingen kraftfull arme inga högteknologiska vapen och inga ekonomiska resurser att förhandla ett självständigt Kurdistan till oss med.  Så vad har vi? Vi har vårt folk på cirka 50 miljoner och det är väl en styrka? Om samtliga eller åtminstone hälften var engagerade och stöttade ett självständigt Kurdistan så hade det funkat, men det har vi inte heller. Vad har vi då? Av Turkiets ca 30 miljoner kurder stödjer ca 5 miljoner den kurdiska saken, av Irans 12 miljoner ca 3-4 miljoner, av Iraks 6 miljoner ca 4 miljoner och av Syriens 3 miljoner kurder stödjer ca 2 miljoner vår sak. Någon kanske säger att det blir sammanlagt 15 miljoner vilket borde räcka gott och väl? Men det gör inte det eftersom dessa inte heller agerar som en samlad kraft mot ett gemensamt fiende och mot samma mål. Bortsett från 50 miljoner irakiska och syriska araber, 55 miljoner turkar och 65 miljoner iranier som motarbetar oss motarbetas vi även av återstående 25 miljoner kurder i Bakur, 2 miljoner i Bashur, 6-7 miljoner i Rojhelat och ca 1 miljon i Rojava som också är mot oss. Mot sitt eget folk, som ser oss otrogna om de är radikala muslimer, som ser oss terrorister om de är assimilerade, som ser oss sionismens förlängda arm om de är förlorade till Iran. Eftersom dessa förlorade själar lierar sig med regimen i respektive stat och motsätter sig de andra kurder som är för självständighet legitimerar de därmed ockupationsmakternas förtryckarpolitik mot frihetsivrarna och får oss därmed att framstå som de onda. De som är separatister, de som är terrorister, de som är med djävulen och de som konspirerar med yttre makter för att förinta respektive regim. De själva framstår då som de goda och blir då ett gott argument för respektive regim att våldföra sig på de ”onda.” Och eftersom de goda kurderna (vårt eget folk) själva också har dömt de onda kurderna utnyttjar respektive regim det till att svartmåla frihetsivrare. Då blir det rena barnleken för respektive regim att övertyga övriga världen om dessa ”terroristers” separatiska onda handlingar-se, även deras eget folk säger samma sak och då måste det väl vara sant! Och då får de godkänd för vidare våldföring..!

Fast jag anser inte det heller vara vårt största hinder för självständighet eftersom av de 15 miljoner frihetsivrare som jag nämnde ovan som var engagerade och som var för självständighet är i sin tur uppdelade i olika fraktioner med olika åsikter, ideologier och idéer om tillvägagångssätt och som drar åt varsitt håll-JA HÄR HAR VI UTAN TVEKAN VÅRT STÖRSTA PROBLEM. Så vi har en grupp på 4 miljoner som vill en sak en annan på 7-8 miljoner som vill en annan sak och en tredje på 3 miljoner som vill en tredje sak (fast även de är uppdelade i sin tur i vidare avdelningar- det är en helt annan historia). Jag vet inte om ni hänger med dessa siffror och annat hittills men att förstå kurdisk politik är lika svår som att lösa Einsteins relativitets teori (E = mc²) vill jag påstå men ack lika angeläget för att lyckas.

3-Framtiden

Så hur ska vi frigöra Kurdistan och med vad? Med 90 tusen byväktare? 80 kurdiska AKP parlamentariker? Med Shivan Perwer och Ibrahim Tatlises? Med tusentals kurder som motarbetar oss inifrån åt DAESH räkning och som vill skapa något baserad på sharia lagar? Med miljoner kurder som ser sig som turkar och/eller som ett iranskt folk och anser det vara finare att tillhöra de än Kurdistan? Eller ansvariga för vissa partier som sålt sig och kollaborerar med yttre makter, andra som ser kurdisk nationalism som ett hot mot islam men som samtidigt stödjer 22 muslimska arabiska nationalstater?

4-Kampen

Vi har alltså inte lyckats genomföra någon folklig revolution och vi kan inte besegra våra fiender med militära medel eftersom vi saknar en reguljär arme. Vi har (i Bakur) 5 tusen gerillor med kalashnikov i handen. Det är ungefär likadant i Iran och det var så i Irak samt i Syrien för inte så länge sen. Ställ det mot t.ex. Turkiet som har en arme på mer än en miljon soldater tillhörande stridsflygplan, stridsvagnar, kobra helikoptrar och massa annat mordmaterial samt 25 miljarder dollar i försvarsbudget till sitt förfogande årligen. Oddsen är då kraftigt emot oss. Hittills har vi försökt kriga till oss självständighet som ovanstående försök var baserade på. Jag vet inte om det beror på historiska utvecklingar men revolution är inte kurdernas starka sida heller och med tanke på våra ringa militära resurser misslyckades vi gång efter annan.

5-HDP-produkten av och lösningen på ovanstående utveckling.

HDP=Demokrati, jämlikhet, jämställdhet, allas lika värde-kosmopolitiskt.

Föreställ er att demonstrera med eller utan polistillstånd, föreställ er att bedriva ett företag med eller utan F-skattesedel eller föreställ er att köra bil med eller utan körkort och konsekvenserna av dem!? HDP kommer bli kurdernas polistillstånd, kurdernas F-skattesedel och kurdernas körkort. HDP är på väg att ”legalisera” kurder och därmed ge de fulla rättigheter att åtnjuta. Detta har sin början i 10 % spärren nu till valet i juni men föreställ er vilken effekt ytterligare 30/40 % av rösterna skulle innebära vid nästa val? HDP föddes som ett resultat av denna utveckling för att uppfylla allt som inte gick att nå genom revolution och väpnad kamp. Eftersom HDP och dess syster partier från tidigare inte kom över 10 % spärren i valen då det inte fick stöd från sitt eget folk vände det sig till vänster turkar, assyrier, armenier och alevi kurder (vilka röstade på CHP i Dersim förra gången trots att det var just CHP som massakrerade kurderna där år 1937-38) nu för att komma över 10 % för att få styrka nog att få AKP på rygg och tvinga de att erkänna kurder. För att vara stark på bortaplan måste man vara stark på hemmaplan så nu när de kommer att vara starka på bortaplan genom politik och diplomati ökar chansen för framgång avsevärt! Och vad är det vi vill: att kurder blir ett erkänt folk, att kurdiska blir ett erkänt språk och att Kurdistan blir ett självständigt land. Det sistnämnda verkar dröja lite-åtminstone ett enat Kurdistan. Men de två första d.v.s erkänt folk och språk är fullt möjliga inom närmaste året om HDP kommer över 10 % spärren och kan därmed sätta krokben på AKP och Turkiet. HDP kommer att servera de två första till oss på ett silverfat. Det kommer frisläppa 15 tusen aktivister som sitter fängslade i dagsläget, det kommer tillåta modersmålundervisning på kurdiska i hela Turkiet, det kommer judikalisera kurder och deras rättigheter och friheter genom att bokstavligen tvinga AKP att ändra författningen. Ingen landsman kommer längre att skjutas till döds under demonstrationer, ingen kommer att fängslas för terrorism och ingen kommer att förnedras längre eftersom kurder och kurdiska kommer att bli legitima och inte kan kriminaliseras längre i lagens ögon. Samt bli skyddade av författningen. Det här kommer att realiseras och spridas till Iran via dess systerparti KODAR. För HDP:s mål är att ändra de ytters fascistiska författningarna som vi lyder under i respektive stat genom politik-FÖR ATT VI INTE ÄR ENADE OCH FÖR ATT VI INTE AGERAR SOM EN SAMLAD KRAFT. HDP värnar alltså om de 30 miljoner kurders välbefinnande som Turkiet hyser varför den utger sig för ett demokratiskt Turkiet. HDP bryr sig inte om Turkiet som stat egentligen men HDP bryr sig om kurder inom turkiska staten. Eftersom det inte går att separera Kurdistan från Turkiet (av ovanstående orsaker) måste HDP ta hand kurder inom ”Turkiet” och detta är resultatet.

Och slutligen: För dem tror sig HDP vara för Turkiet vill jag svara följande: AKP jobbar för Turkiet tillsammans med 20 miljoner kurder, CHP jobbar för Turkiet med ett par miljoner kurder och MHP jobbar också med några hundra tusen kurder för Turkiet tillsammans med miljoner turkar. Så frågan är varför bilda BDP/HDP och jobba för Turkiet 5 miljoner kurder som dagligen terroriseras? Hade det inte varit enklare att joina något utav de andra partierna och njuta av förmånerna turkisk politik ger? Tror man verkligen att man sitter isolerad i 16 år, och bor på grottor uppe på bergen i 40 år, utbildar sig och sitter inne på obestämd tid, riskerar dagligen att bli skjuten som offentliga politiker för Turkiets skull?

6-Tillbakablick

Men minns också att vi har gasats ihjäl, torterats ihjäl, skjutits ihjäl, stenats ihjäl, våldtagits ihjäl, misshandlats ihjäl, fängslats ihjäl, deporterats ihjäl och assimilerats ihjäl för vår sak genom decennierna. Världen har blundat för det och när vi har försvarat oss har vi stöpts om till terrorister! Detta är så grymt att det slår gnistor om mitt tangentbord i detta ögonblick! I Iran mördas de kurder som ”nämner” ordet Kurdistan för brott mot Gud och i Turkiet som ändå är någorlunda demokratiskt-jämfört med Iran-döms kurder till långa eller livstids fängelse för terrorism, separatism och för landsförräderi eftersom de engagerat sig för den kurdiska saken. I november sköts hela 46 kurdiska demonstranter i Turkiet, ockupationsmakterna låter oss då inte andas in självständighet. Under 1900-talet bildades flera kurdiska ”länder”. Kurdiska Kungadömet i norra Irak varade i 2 år (1922-24), Ararat Republiken varade i 3 år (1927-30), Röda Kurdistan i 6 år (1923-29) och Mahabad Republiken i endast 10 månader (1946-46). Samtliga är nu historia men först första gången i historien planeras något varaktigt, något med stöd av lagen, något som kommer att bli internationellt erkänt.

Framöver kommer det sägas och göras saker som också kommer att kännas lite svår begripliga men det är bara politik. Det är vi som för första gången i historien fintar bort yttre makter och inte tvärtom. Försök att se skogen och inte bara trädet vid varje ögonblick framöver. Så frågan är om vi ska stötta detta bygge vilket är en frukt av åratals kamp och hjälpa det bli starkare eller om vi ska hacka sönder det till bitar som så många gånger förr eftersom vi blir påverkade av allt annat runt omkring? Minns att kurden som satt vid bordet under Lausanne-fördraget åt oss var också påverkad av saker och ting runt omkring honom. Historia består av upprepningar men det är helt upp till oss att inte låta det ske igen. Här bör vi med andra ord visa vår lojalitet och solidaritet med vår kamp i en förnyad skepnad.

Och jag vet att vägen är lång,
Att vi måste gå med tvång,
Genom svårigheter vandra,
Men inte glömma att hålla om varandra,
Tills vi står över alla andra.

/N

Turkiet-en berusad hyena

erdogan-odrekao-bih-se-i-vlastitog-djeteta-ukoliko-bi-bilo-umijesano-u-kriminal

Den 7:e juni 2015 ska allmänna val hållas i Turkiet- av den anledningen är det extra intressant och viktigt att känna till vad Erdogans Turkiet står för.

Turkiets ekonomi har gått spikrakt de senaste 16 åren och denna ekonomiska uppsving har avgett berusning åt landets politik som – på pappret – är demokratiskt men som är allt annat än är demokratiskt i praktiken. Och istället för att närma sig EU eftersom Turkiet är EU kandidat sedan 1999 fjärmar det sig från Väst. På en föreläsning som anordnades av Institutet för Turkietstudier på Stockholms Universitet 24 november 2014 uppgav t.ex. f.d. ambassadör i Turkiet, Michael Sahlin, att Turkiets enda vänner i Mellanöstern var DAESH och palestinska Hamas. Detta indikerar avsevärd Turkiets nuvarande statliga verksamhet. Turkiet har sålunda distanserat sig alltmer från Väst under senare år och närmat sig mer och mer åt Östs radikala islamistiska sekters medeltida religiösa statskonst som mestadels förfaras av sharialagar.

Turkiet har med andra ord bytt fot i sin sekulära politik och tillämpar en allt mer islamistisk strukturerad hållning. Tillåtelsen av huvudduk i universiteten, begränsningen av alkoholförsäljningen, troende officerare i armen och Erdogans utfall om olämpligheten i kvinnans skratt i offentliga sammanhang är några exempel på det. Det finns dessutom åtskilliga bevis som bevittnar om Turkiets samarbete och/eller hjälp till världens värsta terrorsekt DAESH och inte minst deras direkta och öppna politiska stöd till Hamas. Turkiets dåvarande utrikesminister Ahmet Davutoglu uppgav i november: ”DAESH är bara några arga män som gör uppror” enligt en artikel i turkiska Radikal. Vidare raljerar landets nuvarande president Tayyip Erdogan att Hamas är en befrielse organisation men att Israel är en stat som dödar barn- de raketer Hamas skjuter in i israeliska städer nämns aldrig. Denna trotsiga hållning märks också i landets utrikespolitik gentemot Väst. På ett besök i Mexiko i förra månaden gjorde till exempel Tayyip Erdogan ett utfall för att läxa upp Barack Obama i hans inrikespolitik eftersom tre muslimska studenter hade skjutits ihjäl i USA. Lite längre bak i tiden på ett ekonomiskt forum i Schweiziska Davos förolämpade samme man Israels dåvarande premiärminister Shimon Peres för Israels våld gentemot palestinier-hundratals kurdiska barn som mördades av Erdogans polis under hans dåvarande två mandatperioder var så klart inte värda att nämnas. 

Andra intressanta ingredienser i Turkiets utveckling är presidentpalatsbygget åt Erdogan som kostade motsvarande 2,5 miljarder kronor och som kostar 22 miljoner kr varje månad att underhålla medan minimilönen för en vanlig arbetare ligger på motsvarande 3 tusen kr trots att miljoner turkar lever under fattigdomsstrecket – även med turk mått mätt. Dessutom är inrättandet av ”presidentvakten” extra exceptionell eftersom dessa vakter återfinns i monarkier eller i konstitutionella monarkier (mestadels i Europa) och har inte existerat i Turkiet sedan Turkiet grundades år 1923 efter Osmanska rikets fall. Därtill har Erdogan föreslagit att osmanska som skrivs med arabiskt alfabet och som är ett dött språk skall bli obligatoriskt i skolorna för att medborgarna ska kunna läsa av gamla gravstenar (enligt Erdogan själv) medan 30 miljoner levande kurder saknar en obligatorisk utbildning på sitt eget modersmål.

Den ypperliga utvecklingen tar inte slut där dock: Turkiska motsvarigheten till Granskningsnämnden -RTUK- på order av Erdogan kan sedan ett år tillbaka förbjuda journalister och TV-kanaler att inte rapportera om utvalda händelser som Erdogan anser är skadligt för han och hans regering. De som inte lyder döms antingen till fängelse eller till dryga böter. Erdogans rigorösa bodyguard-styrka som får Barack Obamas att blekna i jämförelse är en annan. Han har också blivit paranoid vilket har resulterat i inrättandet av ett laboratorium på presidentpalatsen för att läkarna kan testa hans mat innan förtäring. Sammantaget framstår Erdogans person som en president med storhetsvansinne som får Hitler att vissna och en paranoia som kan få Josef Stalin att hamna i skuggan.  

I Europa hörs rop om Turkiets framsteg inom lagboken! Det har visst gjorts framsteg: lagarna från militärkuppen på 80-talet har skärpts med råge. 2002 infördes terrorlagar som gör det möjligt för polisen att gripa vem som helst utan bevis och ha de i förvar i 90 dagar utan åtal. 2011 infördes s.k. finanslagar som ger staten fria händer att konfiskera egendom från vem som helst (riktad mot kurder) som misstänkts för ”terrorism” utan särskilda bevis. Enbart en misstanke kan vara tillräckligt. Lite som på 1700-talets Sverige då barn kunde peka på sina mammor för att vara häxa så att ”inkvisitionsdomstolen” antingen kunde bränna henne på bål eller knyta henne vid en stock och sänka henne i vattnet för drunkning. Denna utveckling är inte över än för i dagarna har man klubbat igenom ett slags säkerhetspaket för inrikessäkerhet med 136 punkter som ger polisen bl.a. rätt att skjuta stenkastande barn och personer som på olika sätt täcker huvudet. Då finns det en risk att Erdogans polis – förutom kurdiska aktivister – skjuter ner även kvinnor som går med huvudduk som Erdogan är så mån om.  

Den neo-osmanska politik som Erdogans ägnar sig åt mixad med islamistisk grön fascism toppad med amerikansk imperialism i nuläget bådar inte gott för någon part kan vi med säkerhet påstå. Hans ambitioner i att skapa ett nytt Osmanien med honom som kalifat riskerar ytterligare nya blodbad i ett redan blodigt MÖ och kurder ser ut att ta den största smällen som så många gånger förr. Men varför får Erdogan cirka 50 % av rösterna varje gång? Turkiet är lite som svenska ICA, det har ingen betydelse hur många köttfärsskandaler ICA hamnar i för så länge de levererar mat påverkas de inte.

Det är likadant i Turkiets fall: så länge ekonomin går bra bryr sig inte hans anhängare hur mycket pengar hans son och hans närmaste förskingrar i skokartonger eller vilka terrorlagar de stiftar. Å andra sidan återfinns 50 % som jämt är mot hans politik vilka oftast glöms bort av Väst och som terroriseras av den berusade hyenan i ett vilt Turkiet. Att rösta på AKP skulle därför innebära ett fortsatt stöd för den nuvarande despotiska politiken, att vara för förtryck, för förbud, att inte stödja minoritets rättigheter och att vara mot yttrandefrihet liksom pressfrihet. Vad väljer du?

Vad är Yezidism?

1) Svar på första frågan 
Ezidi namnet innan människan
Universumet var mörkt och tyst det fanns enbart en varelse i det stora och gränslösa skapelsen, den icke åtkomliga styrkan. En styrka som skapat sig själv med en kraft som varken går att förstå eller inbilla sig. Denna kraft var universumets gud (Xwê Da) Den som skapat sig själv.
Efter många tusen år använde guden sina krafter och skapade världen 7 änglar som skulle ornamentera och liva upp jorden.
Innan gud skapade jorden så skapade guden 7 änglar som var:
1-Azazil
2- Dardail
3- Israfil
4-Jibrail – Änglarnas, ormens och paradisets ängel!
5- Mikhail
6-Shimxail
7-Nurail

Inom Ezidism och Ezidisk religiös existens är Ezidier naturens människor. I flera tusen år har dessa följare dyrkat naturens krafter, i flera tusen år har människan haft naturen som sin moder, där all energi erhållits utifrån just naturen.

Ezidis kännedom om livet innan kännedomen till den stora och allena guden
I flera tusen år dyrkade människan all existens som inte var skapad och berörd av en människa. Människan dyrkade alltså åskan, molnen, månen, elden, vattnet, solen, vinden, djuren och så vidare. Än idag finns det människor i vissa delar av världen som fortfarande tror endast på dessa naturkrafter och tillber dem och ser det som sin gud.

Ezidis kännedom till den stora och allena guden

För cirka 5000 år sedan så fanns det en konung/herre som sökte sig efter gud. För att få reda på vad egentligen den starka och världskapande kraften var.
Konungen vid namnet Mitra sökte sig omkring och hittade en tjur som då han omhändertog och försörjde i sin grotta. Efter några års försörjning lyckades tjuren släppa sig loss då Mitra var ute på jakt, efter att Tjuren rymt lyckades Mitra återigen fånga den och återta den till sin grotta där han offrade den och vattnade blommorna med hans blod och där han åt upp hans kött efteråt. Mitra blev ensam kvar och många år gick. Mitra sökte sig vidare efter den sanna och eviga guden och började tro på solen, månen, vinden, elden, vattnet, åskan, och så vidare, men det kom en dag där alla dessa krafter försvann och det blev jätte mörkt. Mitra började inse att Dessa krafter inte kunde vara den sanna och Eviga guden. Mitra valde då att inte äta under den tiden där det blev mörkt och utgången efter jakt var omöjligt. Han började bestämma sig för att inte äta mat tills ljuset började ljusa upp livet igen och efter 3 dagars hunger och böner till alla krafter kom äntligen solen tillbaka och livet började skina igen, då insåg Mitra att det fanns en evig och oåtkomlig gud som inte var en människa, djur eller liknande varelser utan en styrka som ingen var lik.

Än idag firar vi den veckan med att fasta i 3 dagar och där fjärde dagen blir högtid för oss Ezidier.
Dessutom är tjuren fortfarande en del av vårt liv då vi en gång varje år i Lalish templet under våra 7 dagars pilgrim använder oss av Mitra teorin. Tjuren fängslas i ett mörkt rum och när det väl är tid för den, släpps tjuren ut och människornas uppgift är att fånga den.

Ezidi religionens syn på andra religioner
– Å gud må du barmhärtiga 72 folkslag, Huvuden på kuddar, de fängslade, vägvisare, Våldsamma, arma och oss i åtanken.

En Ezidisk människa som tror på sin religion får aldrig kränka eller vara respektlös mot någon annan inom Ezidism och utanför. Som Ezidi måste man behandla alla lika. Vi är alltså alltid den som respekterar och accepterar alla sorts människor, där vi även först tillber gud om skoning för våra medmänniskor och sedan i åtanken oss. Det gör religionen speciell och mycket skild från andra religioners tankar och syn på andra religioner.

2) Om man får barn med en icke  ezidi så är barnen inte ezidi.
3) Giftemål )

Det börjar med att  mannens familj besöker tjejens familj och frågar efter hennes hand ( friar henne) och när de kommit överens om allt sen så är det en så kallade ”shex” ska vara delaktig . Under livet varje Ezidi genomgår en ritual där de blir bundna till en ”broder” eller ”syster” från en familj som skiljer sig från den som föds in . Den syskonrelation sålunda fastställts är att bistå Ezidi i nästa värld.
Enligt traditionen kommer er himmelske bror eller syster väntar på att hjälpa ens själ när man avviker denna värld.

4) Man döper barnen i Lalish ( ezidernas heliga plats)
5) Det finns ingen gräns hos Ezider så länge frun är med på det.