Vad står HDP för

HDP

Det är val i Kurdistan och i Turkiet om ca 10 dagar och jag tror att många inte vet vad det pro-kurdiska partiet HDP står för varför jag väljer att lägga de viktigaste punkterna här. 

-Avskaffa ministeriet för religiösa frågor.

-Avskaffa ministeriet för religiösa frågor.

-Införa obligatorisk utbilding på kurdiska.

-Stänga ner samtliga barnfängelser.

-Skapa en ny demokratisk författning.

-Motstå presidentialism.

-Avskaffa turkiska nationella säkerhetsrådet (MGK)-Avskaffa JITEM, kontragerillan, byväktarsystemet och säkerhetsdomstolar (MGM)-Ta bort 10 % spärren till parlamentet.

-Demokratisk lösning av kurdfrågan utan vapen.

-Släppa fri samtliga kurdiska politiker, MR-aktivister med flera som nu sitter frihetsberövade.

 -Ge HBTK lika rättigheter. 

-Införa 8 röda dagar för kvinnor. 

-Och sist men inte minst bli sultanens mardröm. 

Vi är HDP och vi ska in i parlamentet.