Hur man röstar i omvalet i Kurdistan/Turkiet

10959659_1405354523099550_3888745074261737455_n

Det är omval i Kurdistan/Turkiet den 1:e november 2015 och det är många frågor kring hur röstningen för de som är antingen kurdiska/turkiska eller både svensk-kurdiska/turkiska medborgare går till från Sverige så härnedan beskriver jag stegvis hur man går till väga.

1-Du kollar först upp om du är registrerad eller inte och det gör du i länken nedan. https://secmen.ysk.gov.tr/ysk/secmenBilgiYurtdisi.jsp

2-När du har öppnat upp sidan knappar du in ditt ID-nummer (TC kimlik numarasi), provinsen du är registrerad i (Nüfusa Kayıtlı Olduğun İl) och index numret (Nüfusa Kayıtlı Olduğun Sıra No).

3-När du har tagit reda på att du är registrerad är det bara och vänta på röstningslistan som kommer att dyka upp längre fram (datumet ej fastställt än) för att rösta i november på det ställe vi kommer att bli hänvisade till.

4-Men om du INTE är registrerad behöver du fylla i en blankett för att meddela din adress till konsulatet (adres beyan formu) som du skriver ut från följande sida,
http://www.nvi.gov.tr/Files/File/AKS/Formlar/FormB_onsayfa.pdf

5-Du skrivet ut den och fyller i den.

6-Du behöver ett personbevis också, du kan logga in på skatteverket via mobiltbankid och skriva ut ett direkt istället för att beställa per telefon som ju tar några dagar att få hem.

7-Du behöver kopia på ditt kurdiskt/turkiskt ID-kort (både fram och baksidan).

8-Du lägger både blanketten, personbeviset och kopian på ID-kortet ( 3 saker) i ett kuvert och skickar det till berörda konsulatet. Deras adress är:

Dag Hammarskjölds v. 20,
115 27 STOCKHOLM

9-Har du frågor är det bara och höra av dig, jag hjälper till så gott jag kan.

Vi är HDP och vi ska in i regeringen! 

 

Flag of Kurdistan

11900085_981416128583276_4590475661749929857_n

Kurdish flag colors originate in the Median Empire (600 BC) when they used flags in the colors Kesk (green) sor (red) and zer (yellow) and the flag began to be used during the freedom movement from the Ottoman Empire, in 1800s  end had been inspired by these colors.

It is a tricolor with horizontal fields in the colors red, white and green, and a yellow sun disc with 21 jets in its center.
Xoybûn Organization introduced a variation of flag used within the limits of self-proclaimed Ararat in Turkey Republic in the period 1927-1931.

After the Republic’s case appeared the original flag up again in 1932 on the cover of the Kurdish but Damascus-based newspaper Hawar of Celadet Ali Bedirxan, who was also a founder of Xoybûn.
Bedirxan described flag:

”Ala curdan, j chains pray bi Jer woes, look hev, fairs, SPI û qesq e, di Nava WE de roj diçirise”

Translated into English:

”The Kurdish flag is from above to below red, white and green, in its middle rays of the sun”
In a time of oppression and dictatorship flag mainly known among the intellectuals but shortly after the Second World War, was proclaimed a republic yet – this time within Iran’s borders: the Republic of Kurdistan (known as the Republic of Mahabad). In the beginning was the Soviet-supported and thus modified the flag a bit, for example, was typical of socialist symbol – wheat wreath – to. Contradictions among the Kurdish clans and that the promised arms supplies from the Soviet Union did not materialize led to its case, less than a year later. After the Kurdistan Republic cases reverted to the original flag.

The main feature of the flag is the blazing golden sun in the middle. Solar disk has 21 jets, equal in size and shape. Blackjack is an honorable number that symbolizes the rebirth of the ancient Kurdish religion yazdânism and its modern offshoots, yezidism, yarsanism (kakey) and Alevism.

The color red symbolizes Kurdish struggle, bloodshed and the continuing battle for dignity and humanity.
The color green symbolizes the Kurdistan landscape, its beauty and vitality.
White symbolizes peace, freedom and equality.

Yellow represents the source of life and the people’s light.
A document that addresses adaptation to international flag standards was made in 1998 by Dr. Mehrdad Izady (historical and aesthetic aspects) and Dr. Bijhan Eliasi (technical aspects). The flag was immediately accepted by the International Flag Institute.

In 1999 it was adopted by the Kurdistan Regional Parliament (in Iraq) that the Kurdistan official flag. Since then it has been widely adopted throughout the world as the symbol of Kurdistan and kurdistani engines.

Historien bakom Kurdistans flagga

11900085_981416128583276_4590475661749929857_n

Kurdiska flaggans färger har sitt ursprung i Mediska riket (ca 600 f.Kr.) då de använde flaggor i färgerna kesk (grön) sor( röd) och zer (gul) och flaggan som började användas under frihetsrörelsen från det Osmanska riket, under 1800-talets slut hade inspirerats från dessa färger. Den är en trikolor med horisontella fält i färgerna rött, vitt och grönt, samt en gul solskiva med 21 strålar i dess centrum.

Organisationen Xoybûn introducerade en variant av flaggan som användes i den inom Turkiets gränser självutropade Araratrepubliken under perioden 1927-1931. Efter republikens fall dök den ursprungliga flaggan upp igen 1932 på omslaget till den kurdiska men Damaskusbaserade tidningen Hawar av Celadet Ali Bedirxan, som också var en av grundarna av Xoybûn.

Bedirxan beskrev flaggan:

”Ala kurdan, ji jor ber bi jêr ve, ser hev, sor, spî û qesq e, di nava wê de roj diçirise”

Översatt till svenska:

”Den kurdiska flaggan är från ovan till nedan röd, vit och grön, i dess mitt strålar solen”

I en tid av förtryck och diktatur var flaggan främst känd bland de intellektuella men kort efter andra världskrigets slut, utropades ännu en republik – denna gång inom Irans gränser: Kurdistanrepubliken (känd som Mahabad republiken). Till en början var den Sovjetstödd och därmed modifierades flaggan lite grann, t.ex. lades typiska socialistiska symbolen – vetekrans – till. Motsättningar bland de kurdiska klanerna och att utlovade vapenleveranser från Sovjetunionen uteblev ledde till dess fall mindre än ett år senare. Efter Kurdistanrepublikens fall återgick man till ursprungsflaggan.

Det viktigaste kännetecknet för flaggan är den flammande gyllene solen i mitten. Solskivan har 21 strålar, lika i storlek och form. Tjugoett är ett högaktad nummer som symboliserar återfödelse i den gamla kurdiska religion yazdanism och dess moderna utlöpare, ezidism, yarsanism (kakey) och alevism. Samt datumet då Kurdistans nyår , Newroz, firas (21 mars).

Färgen rött symboliserar kurdiska kampens blodsutgjutelse och den fortsatta kampen för värdighet och medmänsklighet.
Färgen grönt symboliserar Kurdistans landskap, dess skönhet och vitalitet.
Vitt symboliserar fred, frihet och jämlikhet.
Gult representerar livets källa och folkets ljus.

Ett dokument som behandlar anpassning till internationella flaggstandarder gjordes år 1998 av Dr. Mehrdad Izady (historiska och estetiska aspekter) och Dr. Bijhan Eliasi (tekniska aspekter). Flaggan blev genast antagen av det Internationella Flagginstitutet.

År 1999 antogs den av Kurdistans Regionala Parlament (inom Irak) som Kurdistans officiella flagga. Sedan dess har den fått stor spridning över hela världen som symbol för Kurdistan och kurdistanierna (kurdiska folket).

Relationen mellan norra Kurdistan och Turkiet är som ett tvångsäktenskap

11873985_1468206786814323_45771675_n

Relationen mellan norra Kurdistan och Turkiet är som ett tvångsäktenskap där Kurdistan är mannen och Turkiet kvinnan:

-Mannen (Kurdistan): Jag vill inte ha med dig och göra, jag vill att du försvinner från mitt liv!

-Kvinnan (Turkiet): Nej snälla jag älskar dig lämna mig inte, jag kan inte leva utan dig. 

-Mannen: Men förstår du inte? Jag har inga känslor för dig och jag har aldrig älskat dig så kan du bara försvinna ur min syn? 

-Kvinnan: Nej jag vill inte det! Låt mig bli marken du trampar på!

-Mannen: Du smutsar ju för fan ner marken

-Kvinnan: Låt mig kyssa dina fotsulor då?

-Mannen: Du kommer smitta mig med pest.

-Kvinnan: Neeej lämna mig inte !

-Mannen: Jag ska lämna dig och det ska du se. Du är så vidrig att jag mår illa av att se dig. Stick nu!

-Kvinnan: Då ska jag täcka mig med slöja så du slipper se mitt ansikte, jag vill föda dina barn och byta blöjor på dig när du blir gammal. Jag vill alltid stå vid din sida och aldrig lämna dig för jag älskar bara dig. 

-Mannen: Men är du helt dum i huvudet? Förstår du inte att jag över huvud taget inte vill ha med dig och göra? Jag hatar dig och du äcklar mig! Är du så korkad och hjärndöd att du inte förstår det? Stick och brinn nu! 

-Kvinnan: Nej jag förstår inte det för jag trodde att du älskade mig och att vi var ett! Jag tror dig inte och jag tror att du älskar mig så låt oss brinna tillsammans då!

-Mannen: Jag har aldrig någonsin älskat dig och vi har aldrig var ett. Allt det där finns bara i sin fantasi. Allt är arrangerat så jag lämnar dig nu.

Men Kurdistan (mannen) kan inte bli av med Turkiet (kvinnan). De bor på 99:e våningen och Turkiet har slängt ner nyckeln i toaletten. Dörren är en säkerhetsdörr och det är för långt ner för att hoppa från fönstret. Kurdistan blir kvar som hennes man mot sin vilja tills hjälp anländer. Mer som en fånge i sitt eget hem.  

Frihet i fångenskap

11874216_1466972526937749_972058886_n

Det här är Frihet, han heter Frihet. Han utgör en skärva av ofysiken det enorma Frihet består av. Han fångades dock in av Förbudet och Förräderiet. Förbud och Förräderi som miljoner människor omedvetet stöttar, det här blev resultatet. Ärbart, rent, uppriktigt och hederligt gick det inte att leva. Det tilläts inte, det förbjöds. Kraften räckte inte till för att demolera Förbudet, därför att Förbudet får sin kraft från miljoner människor som omedvetet stöttar det. Det måste bekämpas, det måste förintas men för det krävdes hjälp, hjälp som aldrig uppenbarade sig. Hjälp som förvandlades till svek. Svek av sina egna bröder som skapar mest smärta. Helt plötsligt och från ingenstans. Förräderiet var i maskopi med Förbudet gick det upp för oss.

Den där blicken – den får mig att rysa och känna mig illa tillmods varje gång jag tittar på bilden. Den får mig att känna skam över att vara människa, över att leva och andas, över att äta och dricka sedan jag såg den första gången för fyra dagar sedan. En återkommande illustration av Frihet i fångenskap! Den får mig att ifrågasätta livets existens och vad mänskligt samvete är, vad mitt ansvar och lojalitet är, vad mänskligt ansvar och skyldighet är. De där skorna – hur mycket måste han inte ha gått i de där gula skorna. De där gula skorna som har blivit Frihetens signum genom åren. Hur mycket grus, taggar och stenar måste han inte beträda under utdragna sträckor i högländer i ingenmansland i de där skorna. Hur han måste ha gått över bäckar, sjöar, berg och dalar i flera hundra kilometer med ett par paket torrsoppa och några sockerbitar som sin enda proviant instoppat innanför uniformen runt midjan, fast med ett leende. För att utföra det heligaste av dem alla: att slåss för Frihet! Den där uniformen – hängande och dragen över en, troligen, bespottad, piskad och misshandlad kropp och ansikte! En bakbunden, mager och trött gestalt i händerna på bestar vars näring är förräderi! För pengar!

Det där ansiktet …[…]