Är islam fascistisk?

Jag är faktiskt troende. Gud har dock utrustad mig och oss människor med förnuft. Då undrar jag om den heliga religionens fundament riskerar att skakas från grunden om jag använder mig av detta sunda förnuft? Jag måste därför testa och ställa frågan om islam är fascistisk¿ Varför? Därför att samtliga muslimska länder är emot en kurdisk stat och varje organiserad kurdisk frihetsrörelse har bemötts med våld och förtryck från muslimska regeringar och folk. Ett återkommande argument för det är att vi alla är muslimer och bör leva tillsammans men att kurder sår split bland muslimer eftersom kurder vill skapa en helt egen stat! Om araber inte hade 22 och om turkar inte hade sju separata stater så hade jag köpt det argumentet. Vidare för att detta argument ska vara någorlunda godtagbart bör samtliga muslimska länder säga upp sina gränser och gå ihop till ett enda stor muslimsk land. Men de håller och vördar om sina gränser, om sina flaggor och om andra symbolik för respektive nation lika hård (om inte hårdare) som de håller i koranen och vördar om Allah och Muhammad.  Men samtidigt massakrerar de andra i syfte att förhindra de från bilda en egen nation. En nation är ju en sammanslutning vars existens erbjuder samma rättigheter och friheter för sitt folk på samma sätt som de som har en nation. Avser inte muslimer att kurder är lika värda och bör ha samma rättigheter och friheter som de?

Med tanke på omständigheterna framstår svaret som ett kristallklart nej. Därför kan inte denna hållning tolkas som inget annat än fascistisk och rasistisk. Kritiker må bemöta det med att vad religion påbjuder och vad människor gör är två helt skilda saker och tillägger att alla inte är såna. Det är då anmärkningsvärt att det aldrig funnits en muslimsk nation/rike/land som tydligt visat tolerans gentemot kurdiska nationsbygget eller respekt för det kurdiska folket. Att inte ett enda av de 22 arabiska länderna är för en kurdisk nation. Det är lika förbluffande att kurder uppfattas som de andra judarna i MÖ av araber som utgör islams ursprung. Och att de av den anledningen har förtryckt och massakrerat kurder under hela historiens gång! Vad är det för fel på judarna är nästa fråga? Varför vill muslimer förinta även judarna? Varför kan inte muslimer i allmänhet acceptera och tolerera att det finns andra gudaläror och andra etniciteter med andra språk, värderingar och traditioner? Varför måste denna respekt, tolerans och acceptans serveras enbart för muslimer? Varför måste de kriga mot de som inte tycker som de själva?

Mor pratade om Xude (uttalas= skjude..kurdiska ordet för Gud) och minnen från barndomen påminner om en god och snäll Gud och profet. Men den verklighet vi erfarit är något helt annat. Därför är det svårt att hitta en bra balans mellan den verklighet vi upplever och det gudomliga.

Idag är det muslimernas offerhögtid vilket vi i varierande grader har firat sedan barndomen. Jag låter bli det denna gång. Det finns absolut inget att fira när den muslimska världen är i färd med att förinta mitt folk. Gud borde påbjuda att var man befriar en annan en gång om året istället för att offra ett djur, det är synd om djuren också. Då hade vi sannolikt haft en bättre värld idag.
#FreeKurdistan #islam