Demokrati duger inte längre

democrati

Det värsta med demokrati är att det inte tar hänsyn till mänskliga rättigheter. Vad innebär det när Donald Trump, Recep Tayyip Erdoğan eller Sverigedemokraterna väljs?

Vi kan och bör gå ett steg längre vad gäller samhällsutvecklingen. Då tänker jag på att demokrati egentligen är överskattat. Det är ett styrelseskick som uppfanns för sisådär 2300 år sen. Har vi någon gång reflekterat kring varför vi har utvecklats på alla plan sedan 2300 år men klamrar oss alltjämt fast vid demokrati?

I västvärlden är demokrati heligt. Och Winston Churchill sa ”Demokrati är den sämsta statsformen, bortsett från alla de andra.” Det må vara sant, men varför uppfinner vi inget bättre?

Det värsta med demokrati är att det inte tar hänsyn till mänskliga rättigheter. Någon kanske höjer på ögonbrynen men här nedan ger jag tre exempel på det:

Exempel 1: I samhället X bor 10 000 personer och 9 000 av dem röstar för att slänga ut 4 flyktingfamiljer.

Exempel 2: Landet Y går till folkomröstning om att införa dödsstraff. 51 procent röstar ja och man inför dödsstraff.

Exempel 3: Tio personer sitter vid ett bord och nio av dem röstar för att tortera den tionde.

Samtliga fall var i enlighet med demokratiska principer men var de humana?  Naturligtvis inte.

”Demokrati uppstår när man eftersträvar alla medborgares frihet och jämlikhet och tar hänsyn till deras antal men inte till deras art”, sa Aristoteles. ”En demokrati kan inte existera utan bestämda regler. Frihet betyder inte att man får köra på fel sida av gatan”, sa Indira Gandhi.

Så när dessa demokratins regler sätts ur spel uppstår majoritetstyranni eftersom personen folket har valt styr och ställer hejvilt. Det var precis vad som hände när Adolf Hitler kom till makten och vad som sker i Turkiet med Recep Tayyip Erdoğan på tronen. Samma sak skulle kunna hända i Sverige om SD går från 20 procent av rösterna till 30–40 procent eller i USA om Donald Trump vinner valet.

Maktgalna, rasistiska, fascistiska och despotiska ledare kommer till makten tack vare demokrati.

Så vad bör göras? Vi måste antingen uppfinna ett nytt statsskick eller modifiera demokratin. Om vi väljer det senare nämnda så bör demokratiska beslut i regel prövas mot FN:s deklaration om mänskliga fri- och rättigheter i en särskild institution. Denna institution skulle kunna bestå av experter inom olika juridiska såväl som samhällsvetenskapliga områden. Institutionen måste dessutom vara överordnad demokratiska beslut. Därmed bör demokratiska beslut som direkt eller indirekt berör individer måste prövas i denna institution innan de verkställs. Därför att vissa rättigheter så som rätten till ett liv, rätten till ett arbete, rätten till ett boende och inte minst rätten till sitt modersmål till exempel är medfödda rättigheter och kan inte röstas bort.  Därför får de inte heller bli föremål för folkomröstningar och demokrati.

Brev av Farzad Kamangar


Underbart vackert brev från Farzad Kamangar från Sine som avrättades den 9 maj 2010 tillsammans med fyra andra, genom hängning i Iran, med ”Fiendeskap mot Gud” som brottsrubricering. Brevet skriver han till de skolbarn som han var lärare för och som han lärde ut att skriva på kurdiska till, översatt till engelska. 


”Babe aw deda 


Hello children… I miss you all. I pass my days and nights here singing songs of life while filled with your sweet memories.


Every day I greet the sun rather than you, but I get up every morning with you, while behind these tall walls, I laugh and sleep with your memories. Sometimes I’m filled with nostalgia. I wish it was possible to forget everything- just like how we used to on our return from a school trip when we washed away the dust of our tiredness with the clear water of a river in a small village.


I wish it was possible… I wish it was possible to lend our ears to the “sound of water” and our body to the caress of flowers, as we set up our class sessions in the midst of nature’s beautiful symphony.


I wish we could leave our math books with all its problems under a rock, because when “father does not have any bread to offer at the table” (1) what difference does it make if Pi equals 3.14 or 100.14?


We longed for a different Newroz that would bring a pair of new shoes, a nice outfit, and a tablecloth full of sweets and candies to us all.


I wish it was possible to revise once again our Kurdish alphabet in secret, away from the furious glance of the school president. I wish it was possible to sing poems and songs for each other in our native language and hold each others hands and continuously dance.


It is such a pity that in our land our dreams and wishes are covered by the dust of forgetfulness much earlier than a simple portrait would. I wish I could once again become one with the first year elementary school girls; the same girls I know in a few years will secretly write in their diary, “I wish I was never born a girl.”


I know you have grown up and will get married, but for me you remain the same pure angels who still bear the kiss of Ahura Mazda (2) on your beautiful eyes. Who knows, perhaps if you angels were not born in such poverty and pain, you could now be collecting signatures for the One Million Signatures campaign. Or, if you were not born in this corner of “God’s forgotten land,” you would not be forced to say farewell to school at 13 years with tearful eyes, under the “white lace of womanhood,” (3) to fully experience the “second gender’s bitter story” (4).


Girls of the land of Ahura, tomorrow, when you will be picking flowers in the valleys to make crowns for your children, tell them about all the pureness and the happiness of your childhood.


Boys of the land of the sun, I know you cannot sit, sing, and laugh with your classmates anymore, because after the sadness of growing to become men, you have to face the grief of having to “earn bread”. Remember to not turn your backs on your poems, songs, Leyla’s, and dreams. Teach your children to be children of “poems and rain” of their land; for the present and tomorrow.


I leave you to the wind and to the sun so that, in the near future, you will sing lessons of love and sincerity to our land.


Your childhood friend, playmate, and teacher,


Farzad Kamangar

– Rajai Shahr Prison, Karaj

February 28, 2008


1) ”Babe aw deda” or ”Father gives water” is one of the first sentences you learn in Sorani Kurdish, since it is so simple to write.

2) Ahura Mazda is God in the pre-Islamic religion of Zoroastrianism.

3) ”The white lace of womanhood” is the piece of cloth used traditionally within Islam to prove that a girl ”bleeds” during her first night with her husband.

4) ”The Second Gender” (French: Le Deuxième Sexe) is a 1949 book by the French existentialist Simone de Beauvoir. One of her best-known books, it deals with the treatment of women throughout history and is often regarded as a major work of feminist philosophy and the starting point of second-wave feminism. A book that had a huge impact on Farzad’s beliefs regarding women’s rights.


Reposted from Zhian Ziadat

Militärkuppen i Turkiet

Med detta inlägg rättar jag samtliga super Turkiet-kännare/experter.


-Erdogan har inte räddat demokratin eftersom det aldrig har funnits någon demokrati i Turkiet.

-Erdogan räddade däremot islamska dynastin han byggt åt sig själv under de senaste 14 åren.

-Det kan aldrig bli tal om en stabil regering för att ”ena landet”. Det kommer aldrig att hända eftersom territoriet Turkiet är byggd på tillhör inte enbart turkar. Testa och ena Tyskland/Frankrike och England till en enda nation med en stabil regering!

-Man måste fråga sig varför sju statskupper/kuppförsök har ägt rum i Turkiets 93 år korta historia? 

-Det finns andra folk som har rätt till en egen stat lika mycket som turkar och som revolterar för denna rätt. Detta skapar naturligtvis oro och instabilitet i landet.

-Kuppmisslyckandet innebär ett definitivt slut på militära kupper i Turkiet framöver eftersom en redan försvagad arme blev än mer splittrad och försvagade sig själv ytterligare genom detta misslyckande nu.

-Vi kommer inte se nån militärkupp framöver.

-Det nya Turkiet har inget med bättre eller sämre demokrati eller mänskliga rättigheter att göra.

-Det första ”gamla” Turkiet d v s det diktatorn Atatürk grundade var byggd på just Ataturks personkult. Hela republiken genomsyrade Ataturk som om han vore en gud. Landet var byggd på sekularism och fascism.

-Det andra ”nya” Turkiet” grundas kring Erdogans personkult som om han vore profet. Sekularism byttes ut mot islamism och radikalism och bakades ihop med Ataturks fascism. 

-Kortfattat gick Turkiet från att vara pest till att bli kolera.


-Slutligen för kurdernas vidkommande har det ingen som helst betydelse om regeringen är vänster, höger eller om landet styrs av en militärjunta. I Turkiet finns det ingen plats för kurder. Av den anledningen är de dömda att förintas om man inte separerar sig.

Chicago och Marco D`Eramos

9789179241643_200x_slakthuset-och-skyskrapan-chicago-en-berattelse-om-var-framtid

Inledning

I denna essä ska jag kortfattat beskriva bokens innehåll. Jag ska också redogöra för hur Chicago gick från att vara en liten by till att bli en stad i miljonklassen på bara några decennier. Därtill hur smältdegeln formades och vad dess konsekvenser blev för samhället ur ett sociologiskt perspektiv. Slutligen tolka Marco D`Eramos budskap och lägga till mitt slutord.

Redogörelse för bokens innehåll

Marco D`Eramo är en italiensk författare men hans bok Slakthuset och Skyskrapan handlar om staden Chicago i USA. I sin bok skildrar författaren Chicagos snabba expansion och de medföljande sociala problemen. Han beskriver utförligt sina visibla intryck av metropolen Chicago. Han skildrar de enorma slakthus i den gamla staden som utgjorde fundamentet för dess utveckling. Och hur en sådan utveckling ledde sedan till bygget av nyare byggkomplex och inte minst skyskrapor, då dessa kännetecknar det moderna amerikanska samhället. Han förklarar framstegens aviga sidor när människor är tillväxtens ingredienser. Om komplikationerna som uppstod mellan olika klasser i smältdegelns Chicago. Och när så blev, parallellt med kapitalismens bieffekter, hur vissa människor avreagerade, radikaliserades eller hamnade utanför och sökte sig t.ex. till Islam som ett alternativ.

Chicago- från by till metropol

Chicago ligger sydväst om Michigansjön och hade blott 350 invånare i början av 1800-talet. Detta förändrades dock drastiskt i och med stora tillströmningar av invandrare från Europa och från andra delar av USA. Chicagos strategiska läge i kombination med industrialiseringen, bygget av järnvägen och de nyanlända invandrarna (som arbetskraft) möjliggjorde en utvecklig av sällan skådad slag. USA:s köttindustri kom att koncentreras här, även fabriker och andra industrier blomstrade och drog ständigt till sig arbetskraft. Det i sin tur ledde till att nya bostäder och stadsdelar uppfördes. Bankerna etablerade sig här och kapitalismen fick flöda fritt. Ofantliga penningsummor bytte ägare. Så vid sekelskiftet hade Chicago blivit en metropol.

Några kända symboler för staden är Willis Tower som är USA:s högsta skyskrapa, världsomfattande hamburgerkedjan Mc Donalds och tecknade filmernas Walt Disney. Chicago är även födelseorten för världskände gangstern Al Capone-den aviga sidan.  

Smältdegelns formande

Miljoner européer immigrerade av olika orsaker till USA under 1800-talet (även innan och efter). Irländare flydde potatispesten, tyskar utvandrade på grund av en misslyckad revolution och dess efterverkningar och judar från Ryssland flydde förföljelse osv. Även polacker, serber, svenskar, italienare, portugiser, greker med flera valde att utvandra till USA och en betydande del av dem hamnade i Chicago. De utgjorde därmed kärnan i smältdegeln författaren beskriver samhället Chicago som. De här människorna som bosatte sig i den nya staden var naturligtvis tvungna att interagera med varandra. Detta skedde dock inte så smidigt eftersom de hade olika bakgrund, språk och tro. Tiotals språk talades på stadens gator på den tiden och katoliker drog inte jämnt med protestanter- Chicago var som en myrstack.

Konsekvenser för samhället ur ett sociologiskt perspektiv

Klichéer och fördomar drabbade de olika etniciteterna när de debarkerade Chicago. Vissa ansågs till exempel vara mer benägna att begå kriminalitet (irländare) andra som ”ölbälgande drinkare” (tyskar) (D` Eramo2004, s. 150). Den ständiga tillströmningen av invandrare skapade ett hierarkiskt kastväsende. De ”äldsta” invandrarna hade högre status än de ”yngsta”. Ju nyare personerna var desto lägre ner i hierarkin hamnade de. Det var en oundviklig konsekvens eftersom inkomstförhållandena och olikheterna mellan människorna var till en början väldigt stora.  

I regel sökte sig de nyanlända till personer från samma land som de själva kom ifrån. Därefter organiserade de sig i bolag, i fackföreningar och i politik. Även gängbildningar förekom. Den ena gruppen avsåg att höja sig med olika medel över den andra. Nya lagar att hålla sig liksom nytt system att absorbera tog tid att integrera sig med. De förmådde inte referera sina normer och värderingar till det nya samhället eftersom de hade fört med sig sina egna från respektive land. Även europeisk nationalism följde med de i ångbåtar över Atlanten. Det avspeglade tydlig deras förhållningsätt – de föraktade varandra. Av den anledningen hamnade de olika etniska grupperna i konflikt. Vidare konkurrerade dessa grupper om jobb och om marknad. Grupperingarna orsakade också bråk och upplopp genom åren, både mot varandra och mot ordningsmakten. Händelserna som utspelade sig på Haymarket 1886 då arbetarna gick i generalstrejk, som i och för sig handlade om arbetarnas rättigheter, var en av dessa. Det gav för övrigt upphov till förstamajfirandet.

Med tiden accepterades och integrerades de vita européerna och lämnade invandrarstämpeln åt bl. a. sydamerikaner, kineser och filippiner.  Men de svarta som fanns där redan innan européer som kom dit på 1800-talet, blev fortsatt utsatt för diskriminering och utanförskap långt in på 1900-talet. Det var just det här som ledde till att vissa svarta sökte sig till Islam och radikaliserades. De ansåg att Islam inte var rasistiskt. Men det kristna samhället var det. En av dem mest kända personerna som gick den vägen är Malcolm X.

Marco D`Eramos budskap

Genom att framställa stadens expansion från en by till en metropol genom invandring och hur det formade staden avser han övertyga oss om hur de nya samhällena kan se ut i vår samtid och i vår framtid. Chicago ”utgör en framtidsarkeologi” (D` Eramo 2004, s. 293). Då vi lever i en globalvärld med snarlika invandringsmönster bör vi ta hänsyn till Chicago för att vara bättre förberedda för det som komma skall. Han menar också att, även om det finns negativa sidor med invandring, kan invandring åstadkomma mirakel på samma gång. Chicago är ett praktexempel på det. Staden är ju en av världens mest utvecklade där även första kärnreaktorn byggdes. Musiken, kulturen och arkitekturen blomstrade här. Men man måste också komma ihåg att ”allt som är fast kan förflyktigas” (D` Eramo 2004, s. 390) 

Sammanfattning

D`Eramos analys av Chicago är otroligt detaljerad. De noggranna beskrivningarna av staden och statistiken bl. a. över köttindustrin, befolkningstillväxten och ekonomiska utvecklingen känns väldigt gedigna och precisa. Boken är både skönlitterär och pedagogisk. Det är en bok för den som vill förstå invandring, integration såväl som segregation. Den kan ses som en arkeologisk lämning liksom som en spåkula för framtiden.

 

Väktare trakasserar tiggare

image

Det var idag 2016.06.02 utanför COOP i Västberga som en väktare var i färd med att schasa iväg en tiggare. Jag var tvungen och ingripa mot  ”tuffingen” så jag gick fram till han och sa att han ska låta bli henne. Jag frågade varför han stör sig på henne som kanske får ihop en hundring om dagen men inte på alla de hökar som lurar staten på miljardbelopp? På Nordea som skattefuskar i miljardbelopp och alla de VD:n som kvittar ut flera hundra miljoner i bonusar varje år?! Han var lite försiktigt till en början men jag tror att han fattade poängen och insåg, förhoppningsvis, att han gjorde fel.

Iran continues to execute Kurds

image

Hewler: Authorities of the Islamic Republic of Iran executed five Kurdish rights activists in the northwestern Urmia city, officials and local activists confirmed on Friday.

The Kurdish rights activists Naji Kiwan, Ali Kurdian, Haidar Ramini, Nadir Muhamadi and Ruhman Rashidi were arrested on Wednesday on charges of “conspiring against the Islamic Republic of Iran”.

They were publicly hanged to death in central Urmia in front of hundreds of people, including their families who have been obliged by the Iranian authorities to witness the execution.

“The victims were human rights activists who used to document violations by Iranian security forces against civilians in the Kurdish city of Urmia,” member of the Kurdistan Democratic Party in Iran Dara Natiq told ARA News.

“By executing those activists, the Iranian government tries to prevent any reporting about its violations against human rights,” he said.

The Kurdish official added that Iran is executing an average of seven civilians and activists every week.

“Public executions have become a common scene in the main cities of Iran, mainly conducted on baseless charges,” Natiq told ARA News. “The Kurdish people have been for long suppressed and persecuted by the Iranian Islamic government. However, our activists will keep documenting those violations with a hope that the international community would ever take action and stop such barbaric acts by this tyrannical government.” 

http://aranews.net/2016/05/iran-publicly-executes-five-kurdish-rights-activists-urmia/

Är religion bara mänsklig kunskap?

Björn

Religion-fråga 1: Det är allmänt känt att kunskap förs vidare från generation till generation. Denna kunskap kan handla om allt mellan himmel och jord-så även om religion.

Det är lite olika från land till land och något skillnad mellan könen men människor lever sådär i snitt i 80 år. Och om man ponerar att inga nuvarande levande människor lär ut religionen till de kommande generationerna under de kommande kommande 80 åren så skulle all kunskap om religion vara borta! Det innebär att varken kristendom, islam, judendom, buddism  eller andra religioner kommer finnas kvar i människan. Om 80 år kommer ingen ha den minsta kännedomen om någon religion alls…eller hur? Kan vi då tolka det här som att religion är något människan själv har diktat? Att den finns enbart i människan? Därför att som det ser ut nu överlever religion enbart genom mänsklig ansträngning, mänskliga verktyg och system. Då tänker jag på bönehus, skolor, missionärsarbeten och böcker osv. Men i annat fall upphör den på blott under ett mänskligt liv- kan något så heligt och gudomligt vara så 100 % beroende av jordliga människan självt?

Du har aldrig mött mig herr islamist!

”Du har aldrig mött mig, herr islamist men jag tror däremot att jag mött dig många gånger. Namnet, ansiktet och språket är ett annat men hjärtat verkar vara ett och det samma. Jag hoppas, hoppas verkligen att det inte är så, att det bara är minnena och såren som bedrar mig. Jag är kurd och kvinna och har därför ohyggligt dåliga minnen av islamism. Jag ställer mig mot dig därför att jag är min historia och därför att andra lät som du. Jag minns män som får dig att låta som deras yngre bror och jag minns mina medsystrar, deras offer. Jag minns Zahra från andra året i gymnasiet, hon med det vackra leendet. Hon greps av den religiösa polisen. Hon torterades våldtogs och dödades. Det var viktigt att hon våldtogs först eftersom man inte får döda en jungfru: Det finns ju lagar att följa! Hon var muslim men inte islamist. Jag minns också Khadidja som blev stenad till döds på grund av äktenskapsbrott.  Två små barn lämnades moderlösa för det finns ju lagar att följa! Jag minns också Soraya eller snarare kroppen av henne som mamman fick tillbaka. Du säger: ”Det här var inte islam” men i så fall är inte sharia islam, för allt gjordes enligt sharia. Alla dessa och en miljon andra offer mötte män med drömmar som krävde offer av människoliv. Jag hoppas, hoppas att du inte är en av dem men förstå att minnena gör mig orolig. Könsegregering, kvinnoförtryck, kurdhat och judehat var deras livsluft och lidande deras lycka. Nu hör jag liknande rop igen. Därför undrar jag när jag hör och ser dig: Är du en av dem eller är du bara missförstådd, är förorten bara en del av Sverige. Står allt väl till eller har vår mardröm återvänt?”

Av Soheila Fors

Welatê me Kurdistan e text

Welatê me Kurdistan e
Welatê me Kurdistan e
Cîh û meskenê me Kurdan e

Welat ji mere ruh û can e
Kurd hemî bira ne
Cîh û meskenê me Kurdan e

Temam baxe û bistane
Welat gul e gulistan e
Kurd hemû birane

Welatê me pir şêrîn e
Merg û çem e û zevî ne
Qîz û bûke tev cindî ne
Eslê xwe da horî ne

Kurdistana me zeynet e
Cemata wî pir hurmet e
Temam qedr e û qîymet e
Welatê me cennet e

Şehrîbana Kurdî

Våld ligger i turkarnas kultur!

Våld ligger i den turkiska kulturen!

Stäppturkarnas vilda härjningar i centrala Asien ledde redan 722 f.Kr. till att Kina började bygga världens största byggkonstruktion i omgångar, den kinesiska muren för att skydda sig mot stäppturkarnas krigståg. Hunnerna som var ett annat turkiskt folk från centralasiatiska stäpperna vällde in i östra Europa och in i Mesopotamien (dagens Mellanöstern) ca 370 e.Kr. och de härjade och plundrade både östra Europa och Mesopotamien. Denna plundring och härjning med rövaren Attila i spetsen orsakade Romarrikets fall senare. De vilda stäppturkarna raserade dåtidens civilisation med dagens Italien med omnejd. Det här ska vara en av anledningarna till att Europa gick i in mörka medeltiden enligt historiker.

På 1200-talet vällde nya mongoliska stäppturkar in mot Europa och Mesopotamien. Massmördaren Djingis Khans efterträdare som ledde mongolerna invaderade Mesopotamien och totalförstörde bl. a. världens då största biblioteket, Visdomens hus, i Bagdad. Även hela staden ödelades liksom andra städer brändes och plundrades. 800 000 människor sägs ha förlorat livet under denna vilda härjning. Civilisationens förfall i öst var ett faktum.

Osmanska turkar som var ett tredje stäppturkfolkslag gjorde inte saken bättre från 1300-talet och framåt. Genom invasion, massmord, ockupation av andra områden och folk orsakade de nya mörka tider för civilisationens utveckling. Östromerska riket (Bysantiska) föll sönder på grund av stäppturkarnas vilda och barbariska metoder 1453. Efter erövringen avlades kristna barn för att bli yrkessoldater åt turkar. I 400 år var boktryckarkonsten förbjudet i hela vålds riket. Allt för att hålla tillbaka utvecklingen.

Turkiets turkar som tog över massmordsstafetten i början av 1900-talet överträffade sina bröder från stäppen eftersom teknologiska uppfinningar och industriella verktyg från Europa liksom statlig organisation förenklade massmord, massvåldtäkter och massdeporteringar. 500 tusen kurder har likviderats sedan dess. 2 miljoner armenier, 500 tusen assyrier och syrianer massmördades, 1 miljon greker deporterades från fastlandet under 20-talet. Förövarna var ättlingar till stäppturkarna från Centralasien men benägenheten för våld och mord hade etsat sig kvar. Lika originellt som för 3 tusen år sen.

Europas militära överlägsenhet tack vare industrialiseringen stoppade dock turkarnas erövringar och härjningar utanför vad som blev ”Turkiet”. Men merparten av kurder blev kvar inom dess gränser. Så det är detta folk som drabbas av samma brutala metoder som världens civilisation genomlidit i tusentals år. Det är detta folk som får ta hela smällen åt hela världens räkning. Det är detta folks motstånd mot denna fullständiga brutalitet som blir föremål för våldet och det är detta folk som ropar på hjälp från de återstående mörka men fria vrån som hålls intakt enbart med kurdiskt blod och svett!

Ropet hörs nu från de belägrade städerna Cizir, Sur, Nisebin med flera. De törstar efter frihet som miljarder andra gör. Omvärlden kan välja att blunda för folkmordet men den ska komma ihåg att denna värld aldrig kan bli fri utan kurdernas frigörelse!