Nattens frostiga vindhav

melankoli

En vindputs i horisontens eldiga själ, en beröring i nattens frostiga lufthav.
En lättsam anmodan om den dunkla förlidna, ett tecken ifrån det okända långt in i beckmörkret.

Längtan till det,
Önskan,
Hoppet,
Tron.

Där satt du ovetandes, blickade bort med disiga ögon. Med ett sorgset anlete i all övergivenhet med hoppet som din livsgnista och utan märkbar tillstymmelse av tidens tand.

Vemodig,
Betryckt,
Lojal,
Bestämd.

Du gick med långa steg och klackarna ekade i nattens furste.

Aryan Semsuri

What is PKK and Öcalan?

PKK is a never ending novel, a poem, a song, a flower meeting the sunlight. A way of viewing life, an opening of the colors of nature and what is giving blood to life. It’s the party that migrates with all it’s force towards existence. And if there is something to inherent from the nature of resurrection, it is what causes it to germinate an bloom in all it’s splendor…reber Abdullah ÖcalanAPO-1

Vad är PKK och vad är Öcalan?

PKK är en roman utan slut, det är en dikt och en passion. En blomma som möter dagens solljus, ett sätt att beskåda livet, det är naturens aftonglöd och det som ger blod åt livet. Är partiet för livskraften som vandrar mot existensen. Och om det finns något inneboende i dess natur för återuppståndelse så är det vad som får den att gro och blomma i all dess prakt.. Reber Abdullah Öcalan

APO-1 (2)