Brev av Farzad Kamangar


Underbart vackert brev från Farzad Kamangar från Sine som avrättades den 9 maj 2010 tillsammans med fyra andra, genom hängning i Iran, med ”Fiendeskap mot Gud” som brottsrubricering. Brevet skriver han till de skolbarn som han var lärare för och som han lärde ut att skriva på kurdiska till, översatt till engelska. 


”Babe aw deda 


Hello children… I miss you all. I pass my days and nights here singing songs of life while filled with your sweet memories.


Every day I greet the sun rather than you, but I get up every morning with you, while behind these tall walls, I laugh and sleep with your memories. Sometimes I’m filled with nostalgia. I wish it was possible to forget everything- just like how we used to on our return from a school trip when we washed away the dust of our tiredness with the clear water of a river in a small village.


I wish it was possible… I wish it was possible to lend our ears to the “sound of water” and our body to the caress of flowers, as we set up our class sessions in the midst of nature’s beautiful symphony.


I wish we could leave our math books with all its problems under a rock, because when “father does not have any bread to offer at the table” (1) what difference does it make if Pi equals 3.14 or 100.14?


We longed for a different Newroz that would bring a pair of new shoes, a nice outfit, and a tablecloth full of sweets and candies to us all.


I wish it was possible to revise once again our Kurdish alphabet in secret, away from the furious glance of the school president. I wish it was possible to sing poems and songs for each other in our native language and hold each others hands and continuously dance.


It is such a pity that in our land our dreams and wishes are covered by the dust of forgetfulness much earlier than a simple portrait would. I wish I could once again become one with the first year elementary school girls; the same girls I know in a few years will secretly write in their diary, “I wish I was never born a girl.”


I know you have grown up and will get married, but for me you remain the same pure angels who still bear the kiss of Ahura Mazda (2) on your beautiful eyes. Who knows, perhaps if you angels were not born in such poverty and pain, you could now be collecting signatures for the One Million Signatures campaign. Or, if you were not born in this corner of “God’s forgotten land,” you would not be forced to say farewell to school at 13 years with tearful eyes, under the “white lace of womanhood,” (3) to fully experience the “second gender’s bitter story” (4).


Girls of the land of Ahura, tomorrow, when you will be picking flowers in the valleys to make crowns for your children, tell them about all the pureness and the happiness of your childhood.


Boys of the land of the sun, I know you cannot sit, sing, and laugh with your classmates anymore, because after the sadness of growing to become men, you have to face the grief of having to “earn bread”. Remember to not turn your backs on your poems, songs, Leyla’s, and dreams. Teach your children to be children of “poems and rain” of their land; for the present and tomorrow.


I leave you to the wind and to the sun so that, in the near future, you will sing lessons of love and sincerity to our land.


Your childhood friend, playmate, and teacher,


Farzad Kamangar

– Rajai Shahr Prison, Karaj

February 28, 2008


1) ”Babe aw deda” or ”Father gives water” is one of the first sentences you learn in Sorani Kurdish, since it is so simple to write.

2) Ahura Mazda is God in the pre-Islamic religion of Zoroastrianism.

3) ”The white lace of womanhood” is the piece of cloth used traditionally within Islam to prove that a girl ”bleeds” during her first night with her husband.

4) ”The Second Gender” (French: Le Deuxième Sexe) is a 1949 book by the French existentialist Simone de Beauvoir. One of her best-known books, it deals with the treatment of women throughout history and is often regarded as a major work of feminist philosophy and the starting point of second-wave feminism. A book that had a huge impact on Farzad’s beliefs regarding women’s rights.


Reposted from Zhian Ziadat

Militärkuppen i Turkiet

Med detta inlägg rättar jag samtliga super Turkiet-kännare/experter.


-Erdogan har inte räddat demokratin eftersom det aldrig har funnits någon demokrati i Turkiet.

-Erdogan räddade däremot islamska dynastin han byggt åt sig själv under de senaste 14 åren.

-Det kan aldrig bli tal om en stabil regering för att ”ena landet”. Det kommer aldrig att hända eftersom territoriet Turkiet är byggd på tillhör inte enbart turkar. Testa och ena Tyskland/Frankrike och England till en enda nation med en stabil regering!

-Man måste fråga sig varför sju statskupper/kuppförsök har ägt rum i Turkiets 93 år korta historia? 

-Det finns andra folk som har rätt till en egen stat lika mycket som turkar och som revolterar för denna rätt. Detta skapar naturligtvis oro och instabilitet i landet.

-Kuppmisslyckandet innebär ett definitivt slut på militära kupper i Turkiet framöver eftersom en redan försvagad arme blev än mer splittrad och försvagade sig själv ytterligare genom detta misslyckande nu.

-Vi kommer inte se nån militärkupp framöver.

-Det nya Turkiet har inget med bättre eller sämre demokrati eller mänskliga rättigheter att göra.

-Det första ”gamla” Turkiet d v s det diktatorn Atatürk grundade var byggd på just Ataturks personkult. Hela republiken genomsyrade Ataturk som om han vore en gud. Landet var byggd på sekularism och fascism.

-Det andra ”nya” Turkiet” grundas kring Erdogans personkult som om han vore profet. Sekularism byttes ut mot islamism och radikalism och bakades ihop med Ataturks fascism. 

-Kortfattat gick Turkiet från att vara pest till att bli kolera.


-Slutligen för kurdernas vidkommande har det ingen som helst betydelse om regeringen är vänster, höger eller om landet styrs av en militärjunta. I Turkiet finns det ingen plats för kurder. Av den anledningen är de dömda att förintas om man inte separerar sig.

Kurdisk litteratur

 

kurdistan-berattar-faglarna-atervander-till-bergen-tjugotre-noveller

 

 

Följande var tänk som ett privat inlägg på min logg men då den handlar om kursen kurdisk litteratur vid Uppsala universitet valde jag att dela med mig av mina intryck av kursen med er eftersom jag förmodar att det kan finnas visst intresse för det i allmänhet.

För mig var det speciellt att få läsa denna kurs. Egentligen är det inget speciellt: svensk litteratur, fransk, tysk, kurdisk litteratur. Det är bara en litteratur kurs. Men som ni mycket väl vet så är vårt språk med dess litteratur förbjuden och att få läsa det här i Sverige kändes därför extra speciellt och spännande.

Jag deltog i sex av tio föreläsningar och seminarier (alla var inte obligatoriska). Föreläsningarna är väldigt detaljerade och genomgående. Man får som student en klar bild av den kurdiska litteraturens såväl som poesins och prosans utveckling från 1500-talet intill våra dagar. Hur kurdisk litteratur och poesi har påverkats av sufismen tidigare och av europeiska värderingar och av industrialismen senare och vilka kurdiska författare och poeter som påverkat kurdisk litteratur mest och hur deras verk i sin tur influerats av den politiska situationen i respektive land presenteras tydligt. Därtill hur våra författare och poeter skrev om naturen, om kvinnan och om kärleken framtill 1900-talet och övergick sedan till mer verklighetsbaserade ämnen så som frihetskrig och kamp.

Det var för första gången jag kände att jag gick i en ”kurdisk skola” eftersom jag nu lärde mig från Kurdistan och utåt. Kurdistan var mittpunkten och världen var runt omkring den till skillnad från tidigare då mina  kunskapsinhämtningar i regel var utifrån mot Kurdistan eftersom jag tidigare gick i turkisk skola och sedan i svensk.

Även om kursen handlade om litteratur och poesi undgår man inte kurdisk historia och här har jag upptäckt väldigt mycket mellan raderna som inte har funnits i de böcker jag läst tidigare. Att till exempel få läsa om furstendömena Baban, Ardalan och Botan skapade en exceptionell känsla hos mig och konstruerade ett längre historiskt känsloband till mitt kulturella och traditionella arv. Det skapar och förstärker identiteten  och det berikar kunskapsperspektivet.

Jag rekommenderar därför denna kurs för var och en som vill fördjupa sina litterära kunskaper såväl som upphöja sina emotionella  band till sitt fosterland till en ny nivå.

Och läraren Shakely är väldigt påläst och medgörlig. Han framstår också som väldigt patriotisk vilket jag gillade starkt.

Ett enda minus: Tycka vad man vill om Öcalan och PKK men att utesluta en författare som har skrivit ett 20-tal böcker, som är en av dem mest lästa och som översatts till flera språk kändes lite som kurdisk censur.

Jag vill avsluta med en dikt av mamoste Hemin (1921-1986) Rojhelat som jag tyckte sätter ord på våra befintliga känslor i nuläget.

Jag är kurd

Trots lidande, fattigdom och umbäranden,
ska jag motstå tiden som går mig emot: jag är modig.

Änglalika ögon, marmorvita nackar väcker inte min kärlek,
Jag är betagen av klippor, berg och toppar som  förlorar sig i molnen

Hur svårt jag än må drabbas av nöd, av elände och olyckor,
ska jag aldrig tjäna min fiende, eller ge honom minsta ro!

Jag trotsar slagen, kedjorna, tortyren,
och blir så min kropp sliten i bitar, ska jag skrika
 av all min kraft: Jag är kurd

 

 

 

 

Chicago och Marco D`Eramos

9789179241643_200x_slakthuset-och-skyskrapan-chicago-en-berattelse-om-var-framtid

Inledning

I denna essä ska jag kortfattat beskriva bokens innehåll. Jag ska också redogöra för hur Chicago gick från att vara en liten by till att bli en stad i miljonklassen på bara några decennier. Därtill hur smältdegeln formades och vad dess konsekvenser blev för samhället ur ett sociologiskt perspektiv. Slutligen tolka Marco D`Eramos budskap och lägga till mitt slutord.

Redogörelse för bokens innehåll

Marco D`Eramo är en italiensk författare men hans bok Slakthuset och Skyskrapan handlar om staden Chicago i USA. I sin bok skildrar författaren Chicagos snabba expansion och de medföljande sociala problemen. Han beskriver utförligt sina visibla intryck av metropolen Chicago. Han skildrar de enorma slakthus i den gamla staden som utgjorde fundamentet för dess utveckling. Och hur en sådan utveckling ledde sedan till bygget av nyare byggkomplex och inte minst skyskrapor, då dessa kännetecknar det moderna amerikanska samhället. Han förklarar framstegens aviga sidor när människor är tillväxtens ingredienser. Om komplikationerna som uppstod mellan olika klasser i smältdegelns Chicago. Och när så blev, parallellt med kapitalismens bieffekter, hur vissa människor avreagerade, radikaliserades eller hamnade utanför och sökte sig t.ex. till Islam som ett alternativ.

Chicago- från by till metropol

Chicago ligger sydväst om Michigansjön och hade blott 350 invånare i början av 1800-talet. Detta förändrades dock drastiskt i och med stora tillströmningar av invandrare från Europa och från andra delar av USA. Chicagos strategiska läge i kombination med industrialiseringen, bygget av järnvägen och de nyanlända invandrarna (som arbetskraft) möjliggjorde en utvecklig av sällan skådad slag. USA:s köttindustri kom att koncentreras här, även fabriker och andra industrier blomstrade och drog ständigt till sig arbetskraft. Det i sin tur ledde till att nya bostäder och stadsdelar uppfördes. Bankerna etablerade sig här och kapitalismen fick flöda fritt. Ofantliga penningsummor bytte ägare. Så vid sekelskiftet hade Chicago blivit en metropol.

Några kända symboler för staden är Willis Tower som är USA:s högsta skyskrapa, världsomfattande hamburgerkedjan Mc Donalds och tecknade filmernas Walt Disney. Chicago är även födelseorten för världskände gangstern Al Capone-den aviga sidan.  

Smältdegelns formande

Miljoner européer immigrerade av olika orsaker till USA under 1800-talet (även innan och efter). Irländare flydde potatispesten, tyskar utvandrade på grund av en misslyckad revolution och dess efterverkningar och judar från Ryssland flydde förföljelse osv. Även polacker, serber, svenskar, italienare, portugiser, greker med flera valde att utvandra till USA och en betydande del av dem hamnade i Chicago. De utgjorde därmed kärnan i smältdegeln författaren beskriver samhället Chicago som. De här människorna som bosatte sig i den nya staden var naturligtvis tvungna att interagera med varandra. Detta skedde dock inte så smidigt eftersom de hade olika bakgrund, språk och tro. Tiotals språk talades på stadens gator på den tiden och katoliker drog inte jämnt med protestanter- Chicago var som en myrstack.

Konsekvenser för samhället ur ett sociologiskt perspektiv

Klichéer och fördomar drabbade de olika etniciteterna när de debarkerade Chicago. Vissa ansågs till exempel vara mer benägna att begå kriminalitet (irländare) andra som ”ölbälgande drinkare” (tyskar) (D` Eramo2004, s. 150). Den ständiga tillströmningen av invandrare skapade ett hierarkiskt kastväsende. De ”äldsta” invandrarna hade högre status än de ”yngsta”. Ju nyare personerna var desto lägre ner i hierarkin hamnade de. Det var en oundviklig konsekvens eftersom inkomstförhållandena och olikheterna mellan människorna var till en början väldigt stora.  

I regel sökte sig de nyanlända till personer från samma land som de själva kom ifrån. Därefter organiserade de sig i bolag, i fackföreningar och i politik. Även gängbildningar förekom. Den ena gruppen avsåg att höja sig med olika medel över den andra. Nya lagar att hålla sig liksom nytt system att absorbera tog tid att integrera sig med. De förmådde inte referera sina normer och värderingar till det nya samhället eftersom de hade fört med sig sina egna från respektive land. Även europeisk nationalism följde med de i ångbåtar över Atlanten. Det avspeglade tydlig deras förhållningsätt – de föraktade varandra. Av den anledningen hamnade de olika etniska grupperna i konflikt. Vidare konkurrerade dessa grupper om jobb och om marknad. Grupperingarna orsakade också bråk och upplopp genom åren, både mot varandra och mot ordningsmakten. Händelserna som utspelade sig på Haymarket 1886 då arbetarna gick i generalstrejk, som i och för sig handlade om arbetarnas rättigheter, var en av dessa. Det gav för övrigt upphov till förstamajfirandet.

Med tiden accepterades och integrerades de vita européerna och lämnade invandrarstämpeln åt bl. a. sydamerikaner, kineser och filippiner.  Men de svarta som fanns där redan innan européer som kom dit på 1800-talet, blev fortsatt utsatt för diskriminering och utanförskap långt in på 1900-talet. Det var just det här som ledde till att vissa svarta sökte sig till Islam och radikaliserades. De ansåg att Islam inte var rasistiskt. Men det kristna samhället var det. En av dem mest kända personerna som gick den vägen är Malcolm X.

Marco D`Eramos budskap

Genom att framställa stadens expansion från en by till en metropol genom invandring och hur det formade staden avser han övertyga oss om hur de nya samhällena kan se ut i vår samtid och i vår framtid. Chicago ”utgör en framtidsarkeologi” (D` Eramo 2004, s. 293). Då vi lever i en globalvärld med snarlika invandringsmönster bör vi ta hänsyn till Chicago för att vara bättre förberedda för det som komma skall. Han menar också att, även om det finns negativa sidor med invandring, kan invandring åstadkomma mirakel på samma gång. Chicago är ett praktexempel på det. Staden är ju en av världens mest utvecklade där även första kärnreaktorn byggdes. Musiken, kulturen och arkitekturen blomstrade här. Men man måste också komma ihåg att ”allt som är fast kan förflyktigas” (D` Eramo 2004, s. 390) 

Sammanfattning

D`Eramos analys av Chicago är otroligt detaljerad. De noggranna beskrivningarna av staden och statistiken bl. a. över köttindustrin, befolkningstillväxten och ekonomiska utvecklingen känns väldigt gedigna och precisa. Boken är både skönlitterär och pedagogisk. Det är en bok för den som vill förstå invandring, integration såväl som segregation. Den kan ses som en arkeologisk lämning liksom som en spåkula för framtiden.

 

Väktare trakasserar tiggare

image

Det var idag 2016.06.02 utanför COOP i Västberga som en väktare var i färd med att schasa iväg en tiggare. Jag var tvungen och ingripa mot  ”tuffingen” så jag gick fram till han och sa att han ska låta bli henne. Jag frågade varför han stör sig på henne som kanske får ihop en hundring om dagen men inte på alla de hökar som lurar staten på miljardbelopp? På Nordea som skattefuskar i miljardbelopp och alla de VD:n som kvittar ut flera hundra miljoner i bonusar varje år?! Han var lite försiktigt till en början men jag tror att han fattade poängen och insåg, förhoppningsvis, att han gjorde fel.

Varför?

freedom-to-choose

Varför finns det enbart 193 länder när det finns flera tusen etniciteter?
Varför ska varje etnicitet som inte får bilda land måste kriga till sig ett land?
Varför måste då det ockuperande landet och andra stämpla de till terrorister?
Varför bildade de då själva ett land om det innebar terrorism?
Varför måste sen politikerna ha skyhöga löner?
Varför blir inte politiker till för att förändra samhället till det bättre?
Varför måste politiker festa för våra pengar?
Varför är vi så tysta mot sånt?
Varför måste vi välja korrupta och förvrängda politiker som ska bestämma åt oss?
Varför är det bästa statsskicket demokrati när det är mer än 2000 år gammalt?
Varför kan vi inte komma på något bättre?
Varför måste dessa staters överhuvud FN bestå av 193 medlemmar men erbjuda vetorätt till enbart fem av dem?
Varför har inte Brasilien, Egypten, Indien Japan, Nigeria,  eller  Tyskland vetorätt?
Varför måste vi lägga 1,6 biljoner dollar på försvarsmateriell årligen?
Varför vill vi döda varandra så pass mycket?
Varför finns det så mycket gränskontroller? De på andra sidan finns där för att det inte fanns gränskontroll förr.
Varför måste vi hålla en flagga i handen och dansa och apa oss och säga: ”jag är svensk”, ”Jag är turk”, ”Jag är tysk” osv. ?
Varför kan vi alla inte leva som enbart människor i ett enda land, det vill säga jorden?

Iran continues to execute Kurds

image

Hewler: Authorities of the Islamic Republic of Iran executed five Kurdish rights activists in the northwestern Urmia city, officials and local activists confirmed on Friday.

The Kurdish rights activists Naji Kiwan, Ali Kurdian, Haidar Ramini, Nadir Muhamadi and Ruhman Rashidi were arrested on Wednesday on charges of “conspiring against the Islamic Republic of Iran”.

They were publicly hanged to death in central Urmia in front of hundreds of people, including their families who have been obliged by the Iranian authorities to witness the execution.

“The victims were human rights activists who used to document violations by Iranian security forces against civilians in the Kurdish city of Urmia,” member of the Kurdistan Democratic Party in Iran Dara Natiq told ARA News.

“By executing those activists, the Iranian government tries to prevent any reporting about its violations against human rights,” he said.

The Kurdish official added that Iran is executing an average of seven civilians and activists every week.

“Public executions have become a common scene in the main cities of Iran, mainly conducted on baseless charges,” Natiq told ARA News. “The Kurdish people have been for long suppressed and persecuted by the Iranian Islamic government. However, our activists will keep documenting those violations with a hope that the international community would ever take action and stop such barbaric acts by this tyrannical government.” 

http://aranews.net/2016/05/iran-publicly-executes-five-kurdish-rights-activists-urmia/

Kurds have no friends but mountains

image

The Kurds have “no friends but the mountains,” or so an old saying goes. It is hard for Westerners to grasp just how isolated the Kurds feel,They are hated by almost everyone in the region, and ignored by or unknown to almost everyone else in the world.

Ethnic Kurds make up around 20 percent of Iraq’s population. They, along with Persians, are indigenous to the upper Middle East.

They have lived there long before Arabs invaded them from the south and Turks from the east.

A few live in Baghdad and along the Iranian border east of the capital, and a larger number live in the provinces of Nineveh and Kirkuk. The majority, though, live in the northern mountains, high above the dusty plains of Mesopotamia, in the officially recognized and constitutionally sanctioned Kurdish Autonomous Region.

The Kurds have their own capital and parliament in the city of Hawler. They have their own army, the Peshmerga, which in Kurdish means “Those Who Face Death.” They have their own police, their own border patrols and checkpoints, and their own immigration and passport control.

They have two international airports, with regular flights to and from Europe. They have their own flag, their own diplomats, and their own Department of Foreign Relations.

The only things they don’t have are a currency of their own and a seat in the United Nations and why is that?

The Universal Declaration of Human Rights says this, so if Kurds don´t follow the Cairo declaration then they must join the Universal Declaration of Human Rights and then you will follow the Universal Declaration of Human Rights and everybody got to support Kurdistan as a indipendent country

Article 13 in the Universal declaration of human rights

(1) Everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of each state.

(2) Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country.


Article 15: Right to a nationality   

1.Everyone has the right to a nationality.

2. No one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to change his nationality

Article 13 in the Universal declaration of human rights

(1) Everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of each state.

(2) Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country.

Är religion bara mänsklig kunskap?

Björn

Religion-fråga 1: Det är allmänt känt att kunskap förs vidare från generation till generation. Denna kunskap kan handla om allt mellan himmel och jord-så även om religion.

Det är lite olika från land till land och något skillnad mellan könen men människor lever sådär i snitt i 80 år. Och om man ponerar att inga nuvarande levande människor lär ut religionen till de kommande generationerna under de kommande kommande 80 åren så skulle all kunskap om religion vara borta! Det innebär att varken kristendom, islam, judendom, buddism  eller andra religioner kommer finnas kvar i människan. Om 80 år kommer ingen ha den minsta kännedomen om någon religion alls…eller hur? Kan vi då tolka det här som att religion är något människan själv har diktat? Att den finns enbart i människan? Därför att som det ser ut nu överlever religion enbart genom mänsklig ansträngning, mänskliga verktyg och system. Då tänker jag på bönehus, skolor, missionärsarbeten och böcker osv. Men i annat fall upphör den på blott under ett mänskligt liv- kan något så heligt och gudomligt vara så 100 % beroende av jordliga människan självt?